Login

Search "lääketieteen historia"

Pietikäinen, Petteri - Hulluuden historia, ebook

Hulluuden historia

Pietikäinen, Petteri

25,75€

Hulluuden historia selvittää, miten hulluus on eri aikoina koettu, miten sitä on länsimaisessa kulttuurissa selitetty ja miten hulluja on kohdeltu ja hoidettu. Teos kuljettaa lukijan antiikin traagisesta hulluudesta keskiajan narrien ja noitien pariin sekä valistuksen

Myllykangas, Mikko - Ajatusten lähteillä: Aatteiden ja oppien historiaa, ebook

Ajatusten lähteillä: Aatteiden ja oppien historiaa

Myllykangas, Mikko

27,75€

Aate- ja oppihistoria tutkii näitä käsitysten ja oppirakennelmien vaiheita. Nykyhetkessä on tärkeää ymmärtää, millaisia näkemyksiä ja päättelykulkuja on kätkeytynyt erilaisten hyviksi tai huonoiksi koettujen historiallisten tapahtumien taustalle. Kaikki

Mattila, Markku - Kansamme parhaaksi, ebook

Kansamme parhaaksi

Mattila, Markku

23,95€

Kansamme parhaaksi -Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti Vuosisadan alussa usko niin henkisten, ruumiillisten, sosiaalistenkuin moraalistenkin ominaisuuksienkin periytymiseen oli vahva. Ajan uutta huipputiedettä, perinnöllisyysoppia,…

Uimonen, Minna - Hermostumisen aikakausi, ebook

Hermostumisen aikakausi

Uimonen, Minna

23,95€

Hermostumisen aikakausi: neuroosit 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisessa lääketieteessä Mitä olivat hysteria ja heikkohermoisuus? Entä mitä tekemistä hermoilla oli sukupuolen kanssa? Muun muassa näitä kysymyksiä selvitetään historiantutkimuksen keinoin teoksessa, jossa

Vuento, Matti - Myrkkyjen maailma: Nuolimyrkystä sariiniin, ebook

Myrkkyjen maailma: Nuolimyrkystä sariiniin

Vuento, Matti

25,70€

Jokainen lääke voi olla myrkky, ja missä tahansa myrkyssä voi piillä lääkkeen siemen. Vain annoksen määrä ratkaisee. Varsinaisina myrkkyinä pidetään kuitenkin aineita, jotka ovat tappavia jo pieninä määrinä. Luonnosta niitä on löytynyt…

(toim.), Ilpo - Kansalaisuus ja kansanterveys, ebook

Kansalaisuus ja kansanterveys

(toim.), Ilpo

22,85€

Se käsittelee suomalaisen kansanterveyden ja julkisen terveydenhoidon historiaa aikana ennen nykyisen terveyspalvelujärjestelmän perustamista Suomeen. Teoksessa kysytään, millä tavoin terveyden vaaliminen ja sairauksien ehkäiseminen nousivat yhteiskunnallisiksi

Rossi, Paolo - Modernin tieteen synty Euroopassa, ebook

Modernin tieteen synty Euroopassa

Rossi, Paolo

10,65€

Italialaisen Paolo Rossin teos modernin tieteen synnystä johdattaa lukijan yleistajuisesti tieteen historiaan ja sen herättämiin tieteenfilosofisiin kysymyksiin. Rossi tutkii eri tieteenalojen koulukuntien välisiä yhteenottoja ja niiden taustalla piileviä arvojärjestelmiä ja kumoaa