Login

Search "kunnat"

Heuru, Kauko - Kunta, ebook

Kunta

Heuru, Kauko

0,00€

Asioita lähestytään niin viranomaisen kuin kansalaisyhteiskunnankin näkökulmasta. Kunnallismaailmassa on viime vuosikymmeninä tapahtunut paljon muutoksia. Monien lakien sisältö on muuttunut jopa useaan kertaan. Tässä kirjassa on otettu huomioon vuoden

Holli, Anne-Maria - Sukupuolten valta/kunta, ebook

Sukupuolten valta/kunta

Holli, Anne-Maria

22,20€

Kunnanhallituksissa ja lautakunnissa tilanne muuttui dramaattisesti uuden kiintiölain myötä vuonna 1997, jolloin naisten osuus lisääntyi voimakkaasti.
Mikä sitten muuttui sukupuolikiintiöiden myötä? Tuliko kuntiin

Seppänen, Janne - Mediayhteiskunta, ebook

Mediayhteiskunta

Seppänen, Janne

23,05€

Mikä on median rooli arjessa ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa? Miten internetin ilmaiset sisällöt ja uudet mediat haastavat perinteistä mediateollisuutta? Voiko Facebookin avulla tehdä vallankumouksen? Mitä on henkilökohtainen joukkoviestintä? "Mediayhteiskunta" piirtää

Ryynänen, Aimo - Uusi kunta, ebook

Uusi kunta

Ryynänen, Aimo

33,85€

Kuntien tehtävien merkittävä siirtyminen maakuntatasolle yhdistettynä kuntien taloudellisten voimavarojen kaventumiseen tuo mukanaan niin mahdollisuuksia kuin uhkia. Onko edessä paikallisuuden uusi vahvistuminen vai lähipäätösvallan kuihtuminen?

Kangassalo, Marjatta - Lasten tietoyhteiskunta, ebook

Lasten tietoyhteiskunta

Kangassalo, Marjatta

0,00€

"Yhteiskunnan sivistys mitataan sillä, miten se huolehtii lapsista", "hyvinvointi perustuu lapsiin", "lapsissa on tulevaisuus", "lapset ovat huomisen päättäjiä" ovat iskulauseita, joita usein käytetään paljonkaan pohtimatta, mikä on lasten todellinen asema yhteiskunnassa.

Ojanen, Eero - Hyvyyden yhteiskunta, ebook

Hyvyyden yhteiskunta

Ojanen, Eero

20,40€

Entä jos jokaisella osalla on kokonaisuudessa oma merkityksellinen paikkansa, myös heikoilla, niillä jotka tarvitsevat vahvojen tukea selviytyäkseen? Hyvyyden yhteiskunta on helposti lähestyttävä teos haastavasta aiheesta, tiivis, selkeästi rakennettu ja

Blom, Anders - Veljeskunta: Lobbaus Suomen poliittisessa järjestelmässä, ebook

Veljeskunta: Lobbaus Suomen poliittisessa järjestelmässä

Blom, Anders

16,10€

VTT Anders Blom pureutuu suomalaisen politiikan syvärakenteisiin, joissa työmarkkinajärjestöjen edunvalvojat ovat olleet paremmasta tiedosta ja erivapauksista nauttiva sisäpiiri, veljeskunta. Eteläranta ja Hakaniemi ovat käyttäneet vaikeasti hankittavaa sisäpiiritietoa vallankäytön

ry, Päällystealan neuvottelukunta PANK - Asfalttinormit 2017, ebook

Asfalttinormit 2017

ry, Päällystealan neuvottelukunta PANK

78,05€

Asfalttinormit sisältävät asfalttipäällysteille asetettavat laatuvaatimukset. Kirjassa esitetään asfalttityypit ja niiden koostumus, raaka-aineet ja niiden laatuvaatimukset, mm. sideaineet, kiviainekset sekä lisäaineet, asfalttimassan sekä asfalttipäällysteen…