Login

Search "kulttuurikritiikki"

Lehtonen, Mikko - Maa-ilma, ebook

Maa-ilma

Lehtonen, Mikko

28,00€

Materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia Ihmiset elävät materiaalisessa maailmassa – ravinto, vaatteet ja asumukset ovat välttämättömiä hengissä säilymiseksi. Nämä materiaaliset seikat eivät kuitenkaan ole irrallaan symboleja täynnä…

Hooks, Bell - Rakkaus muuttaa kaiken, ebook

Rakkaus muuttaa kaiken

Hooks, Bell

30,00€

Meidän aikamme elämänvalmennus korostaa rakkauden vaativan työtä – tai ainakin kulloisenkin itseapukirjan pänttäämistä. bell hooks (s. 1952) laittaa lukijansa lujemmille. Hämäräperäiset määrittelyt saavat kyytiä, kun hooks kartoittaa…

Aro, Jari - Sosiologia ja kielenkäyttö, ebook

Sosiologia ja kielenkäyttö

Aro, Jari

0,00€

Tämän minimikertomuksen retorista vaikuttavuutta käsitellään niin sosiologian klassisissa teorioissa, kuin myös tuoreemmissa sosiologisesti virittyneissä kulttuurikritiikeissä sekä tietoyhteiskuntaa koskevassa teoretisoinnissa. Edelleen tutkimuksessa analysoidaan

Varto, Juha - Tästä jonnekin muualle -polkuja Heideggerista, ebook

Tästä jonnekin muualle -polkuja Heideggerista

Varto, Juha

0,00€

Nämä artikkelit ovat kaikki yhdestä ja samasta näkökulmasta, osin toistaenkin, esittämässä sitä filosofia-, tiede- ja kulttuurikritiikkiä, jonka murskaavin esittäjä Heidegger on ollut. Tämä kritiikki ei ole purrut siellä, minne se on suunnattu, mutta