Login

Search "kouluviihtyvyys"

Eero, Ropo - Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa, ebook

Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa

Eero, Ropo

0,00€

Kirjassa tarkastellaan narratiivisuutta eli kertomuksia ja kerronnallisuutta opetuksessa ja oppimisessa. Kirjan puheenvuoroissa paneudutaan muun muassa narratiivisen tiedon ja oppimisen olemukseen sekä narratiivisten menetelmien käyttöön opetuksessa. Narratiivinen…

Savolainen, Hannu - Oppimisen tulevaisuus, ebook

Oppimisen tulevaisuus

Savolainen, Hannu

21,00€

Yhteiskunta digitalisoituu ja globalisoituu. Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt muuttuvat: koulujen rinnalle astuvat epämuodolliset sosiaaliset yhteisöt, kiinnostusryhmät ja verkostot. Lapset ja nuoret omaksuvat merkittävän osan tiedoistaan…