Login

Search "kolmas sektori"

Kuronen, Tanja - Hoivapommin purkajat, ebook

Hoivapommin purkajat

Kuronen, Tanja

23,05€

Teos perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin hoivatyöstä, jonka ympärillä kolmas sektori, hyvinvoinnin sekatalous, yhteisöllisyys ja vapaaehtoistyö muuttuvat lihaksi. Voisiko kansalaispalkattu kansalaistyö purkaa hoivapommin,

Hoppania, Hanna-Kaisa - Hoivan arvoiset: Vaiva yhteiskunnan ytimessä, ebook

Hoivan arvoiset: Vaiva yhteiskunnan ytimessä

Hoppania, Hanna-Kaisa

25,70€

Vaiva ja vanhuus ovat ihmisille yhteisiä kokemuksia. Yhteiskunnassa vaivaan vastataan hoivalla, jonka järjestäminen on aina poliittinen ratkaisu. Nykyisessä hoiva-alan murroksessa julkisia palveluja on organisoitu uudelleen ja alaa muokattu kiivaaseen…

 - Yhteiskuntapolitiikka 6/2016, ebook

Yhteiskuntapolitiikka 6/2016

6,10€

Yhteiskuntapolitiikka (YP) on yhteiskuntatutkimuksen siteeratuin aikakauslehti Suomessa. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä. YP:n Julkaisufoorumi-luokitus 2…

Vilkka, Hanna - Tutki ja kehitä, ebook

Tutki ja kehitä

Vilkka, Hanna

29,95€

Samalla kirja toimii selvitysten ja kartoitusten tekemisen tukena elinkeinoelämässä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä koulutusorganisaatioissa.

Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa tutkimusprosessi, laadullisen

Hiltunen, Arto - Johtamisesta, ebook

Johtamisesta

Hiltunen, Arto

39,90€

Kirjan painopiste on yritysten johtamisessa, mutta myös julkishallinnon, edunvalvontaorganisaatioiden ja kolmannen sektorin johtamishaasteet ovat esillä. Kirjan luvuille on yhteistä ainoastaan se, että ne liittyvät jollakin