Login

Search "kokemukset"

Eerola, Petteri - Isän kokemus, ebook

Isän kokemus

Eerola, Petteri

23,95€

Mutta mitä kokevat isät itse? Isän kokemus kartoittaa isänä olemista ja aikamme isyysilmapiiriä suomalaisten miesten isänä olon kokemusten ja puheen mutta myös kyselyiden ja omaelämäkerrallisten tekstien kautta. Millaisia

Salminen, Antti - Energia ja kokemus, ebook

Energia ja kokemus

Salminen, Antti

23,05€

Öljy on modernin kokemuksen musta sydän. Fossiiliset polttoaineet mahdollistivat modernin elämän 150 vuoden ajan. Se oli poikkeustila, jota erehdyttiin pitämään normaalina. Fossiilinen mahti jäi sokeaan pisteeseen.
Kun öljy ehtyy, alkaa ennennäkemätön ja arvaamaton taipale.

Kujala, Johanna - Kokemus johtaa!, ebook

Kokemus johtaa!

Kujala, Johanna

0,00€

Kirjan toinen osa nostaa esiin erilaiset johtamiskokemukset.. Siinä puheenvuoroja esittävät johtamista käytännössä toteuttavat esimiehet ja johtajat. Puheenvuorojen monimuotoisuus antaa ymmärtää, että johtamistyössä ei välttämättä tarvita yhtä yhteistä

Poikela, Esa  - Osaaminen ja kokemus - työ, oppiminen ja kasvatus, ebook

Osaaminen ja kokemus - työ, oppiminen ja kasvatus

Poikela, Esa

0,00€

Kirja esittelee työssä oppimisen prosessimallin ja kuvaa sen soveltamista tietoteknologian, kaupan, teollisuuden, uusmedian, hoiva-alan ja opetusalan työn ja osaamisen kehittämisessä. Malli tekee mahdolliseksi tunnistaa ja ymmärtää sekä ohjata…

Ahvenainen, Perttu - Viiden tähden asiakaskokemus, ebook

Viiden tähden asiakaskokemus

Ahvenainen, Perttu

43,90€

Digitaalisella aikakaudella asiakkaan ollessa ohjaksissa ja kilpailun globaali asiakas valitsee yhä useammin sen tahon, joka tarjoaa parasta asiakaskokemusta juuri heille sopivassa ajassa ja paikassa. Mikäli et pysty vastaamaan asiakkaan nouseviin odotuksiin tarjoamalla jotain merkityksellistä,

Gerdt, Belinda - Ylivoimainen asiakaskokemus: Työkalupakki, ebook

Ylivoimainen asiakaskokemus: Työkalupakki

Gerdt, Belinda

61,20€

Mutta asiakaskokemus ei ole projekti vaan keino rakentaa pysyvää kilpailuetua. Se on jatkuvaa kehittämistä, välitilinpäätöksiä ja suunnan tarkentamista. Ylivoimainen asiakaskokemus on konkreettinen työkirja ja ideapankki,