Login

Search "kokemukset"

Liikala, Pauli - Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä, ebook

Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä

Liikala, Pauli

10,00€

Viides kirjani Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä perustuu YouTubessa näkyvään haastattelusarjan Paulin pakeilla. Näissä haastatteluissa on käynyt elokuuhun 2020 mennessä noin 120 haastateltavaa. Olen pyrkinyt saamaan selville haastattelusarjassani, millaisia henkisiä tai epätavallisia

Eerola, Petteri - Isän kokemus, ebook

Isän kokemus

Eerola, Petteri

23,95€

Mutta mitä kokevat isät itse? Isän kokemus kartoittaa isänä olemista ja aikamme isyysilmapiiriä suomalaisten miesten isänä olon kokemusten ja puheen mutta myös kyselyiden ja omaelämäkerrallisten tekstien kautta. Millaisia

Bataille, Georges - Sisäinen kokemus, ebook

Sisäinen kokemus

Bataille, Georges

22,85€

Sisäinen kokemus on perusteellinen ja kattava johdatus Bataillen ajatteluun ja yksi 1900-luvun ranskalaisen filosofian klassikoista. Teos yhdistää filosofisen ajattelun ja kaunokirjallisen esitystavan omaperäisellä tavalla. Tyylillisesti ja sisällöllisesti ainutlaatuinen teos käsittelee

Salminen, Antti - Energia ja kokemus, ebook

Energia ja kokemus

Salminen, Antti

0,00€

Öljy on modernin kokemuksen musta sydän. Fossiiliset polttoaineet mahdollistivat modernin elämän 150 vuoden ajan. Se oli poikkeustila, jota erehdyttiin pitämään normaalina. Fossiilinen mahti jäi sokeaan pisteeseen.
Kun öljy ehtyy, alkaa ennennäkemätön ja arvaamaton taipale.

Cupido - Fantastinen kokemus, ebook

Fantastinen kokemus

Cupido

1,40€

" - Fantastinen kokemus, kirjoittanut Nana, Holbak "Hän oli jo puolimärkä lampsiessaan ympäri yleisiä suihkutiloja. Saunassa hän kohtasi toisen naisen." - Kylpyenkeleitä, kirjoittanut Rosa Bindi "Naisen biseksuaalinen ystävä oli tullut kylään. Illan suunnitelmissa

Kujala, Johanna - Kokemus johtaa!, ebook

Kokemus johtaa!

Kujala, Johanna

0,00€

Kirjan toinen osa nostaa esiin erilaiset johtamiskokemukset.. Siinä puheenvuoroja esittävät johtamista käytännössä toteuttavat esimiehet ja johtajat. Puheenvuorojen monimuotoisuus antaa ymmärtää, että johtamistyössä ei välttämättä tarvita yhtä yhteistä

Poikela, Esa  - Osaaminen ja kokemus - työ, oppiminen ja kasvatus, ebook

Osaaminen ja kokemus - työ, oppiminen ja kasvatus

Poikela, Esa

0,00€

Kirja esittelee työssä oppimisen prosessimallin ja kuvaa sen soveltamista tietoteknologian, kaupan, teollisuuden, uusmedian, hoiva-alan ja opetusalan työn ja osaamisen kehittämisessä. Malli tekee mahdolliseksi tunnistaa ja ymmärtää sekä ohjata…