Login

Search "kognitio"

Saariluoma, Pertti - Moderni kognitiotiede, ebook

Moderni kognitiotiede

Saariluoma, Pertti

23,00€

Kognitiotiede on yksi modernin tieteen uusista alueista. Se on monitieteinen alue, joka käyttää hyväkseen eri tieteiden tietämystä ratkoessaan nykyihmisen elämään kuuluvia ongelmia. Kognitiotieteen taustalla olevia psykologiaa, filosofiaa, kieli-

(kirjoittaja), Alva Noë - Omituisia työkaluja. Taide ja ihmisluonto, ebook

Omituisia työkaluja. Taide ja ihmisluonto

(kirjoittaja), Alva Noë

25,00€

Filosofi ja kognitiotieteilijä Alva Noë (s. 1964) väittää, että taide on työkalu, jolla ihminen voi tutkia itseään. Tämän se tekee silkalla omituisuudellaan. Taidetta ei noin vain oteta käyttöön tai hyödynnetä määrätarkoitukseen: taiteelle on ominaista,

Telkänranta, Helena - Millaista on olla eläin?, ebook

Millaista on olla eläin?

Telkänranta, Helena

10,61€

Mitkä eläimet ovat kaikkein älykkäimpiä? Onko linnuilla tunteita? Mitä koira näkee katsoessaan omistajaansa kasvoihin? Eläinten kognition eli mielen toiminnan tutkimus edistyy nykyään nopeammin kuin koskaan ennen. Tämä teos on uusimman tiedon aitiopaikka. Se kertoo, mitkä

Gronow, Antti - Ihmismielen sosiaalisuus, ebook

Ihmismielen sosiaalisuus

Gronow, Antti

29,00€

Yksilökeskeinen käsitys ihmismielestä on hallinnut myös valtaosaa ihmisen kognitiota tutkivista tieteistä viime vuosisadan loppupuolelle saakka. Ihmismieli on kuitenkin sosiaalinen, ja omat sosiaaliset ympäristömme vaikuttavat mieleemme ja toimintaamme monin

Visala, Aku - Vapaan tahdon filosofia, ebook

Vapaan tahdon filosofia

Visala, Aku

26,00€

Kysymykset vapaasta tahdosta liittyvät läheisesti niin etiikkaan, metafysiikkaan, psykologiaan kuin yhteiskuntatieteisiinkin. Miten inhimillistä käyttäytymistä voidaan selittää? Ovatko ihmiset vastuullisia teoistaan? Entä tekoäly ja robotit?…

Knuuttila, Tarja - Representaatio: Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi, ebook

Representaatio: Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi

Knuuttila, Tarja

29,00€

Mitä käsite lopulta tarkoittaa ja mitä sillä tehdään? Onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä filosofian ja tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteenä? Teoksessa tarkastellaan representaation käsitteen tietoteoreettista taustaa sekä sen käyttöjä filosofiassa, kirjallisuuden ja taiteiden tutkimuksessa,

Haikonen, Pentti O. A. - Tietoisuus, tekoäly ja robotit, ebook

Tietoisuus, tekoäly ja robotit

Haikonen, Pentti O. A.

27,70€

Tekoäly yrittää jäljitellä ihmisen ajattelua, kognitiota, mutta pitäisikö koneella olla myös tunteet? Tietoisuus, tekoäly ja robotit kuljettaa lukijan tekoälyn alkuvaiheista kohti sen vääjäämätöntä päätepistettä, perustavanlaatuista mullistusta

Laakso, Juhani - Mielen taito: Vapauta ajatuksia - kehitä tunteita, ebook

Mielen taito: Vapauta ajatuksia - kehitä tunteita

Laakso, Juhani

19,50€

Mielen taito esittelee ikiaikaisiin mietiskelyperinteisiin ja nykyaikaiseen kognitiotieteeseen pohjautuvaa tietoa mielen säätelystä. Tietoisuustaitoja voi ja kannattaa kehittää - kuten mitä tahansa taitoja. Avautumalla nykyhetken todellisuudelle ja päästämällä