Login

Search "kirjanpito"

Tomperi, Soile - Käytännön kirjanpito, ebook

Käytännön kirjanpito

Tomperi, Soile

From 8,80€

Käytännön kirjanpito on alansa perusteos, jossa käsitellään pk-yritysten kirjanpitoa huomioiden eri yritysmuotojen, arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteet sekä vaikutukset kirjanpitoon.

Tomperi, Soile - Kehittyvä kirjanpitotaito, ebook

Kehittyvä kirjanpitotaito

Tomperi, Soile

From 8,80€

Kehittyvä kirjanpitotaito -kirjassa tarkastellaan mm. arvonlisäverotusta, poistoja, osatuloutusta, käyttöomaisuuden arvonkorotuksia, rahoitustoimen kirjauksia sekä osakeyhtiön pääoman korottamista. Lisäksi käsitellään osuuskuntien, yhdistysten ja asunto-osakeyhtiöiden

Salin, Marjo - Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja, ebook

Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja

Salin, Marjo

32,00€

Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja on käytännönläheinen opas pienen asunto-osakeyhtiön taloudenhoidosta vastaavalle. Asunto-osakeyhtiö on aina kirjanpitovelvollinen riippumatta siitä, kuinka monta huoneistoa tai osakasta yhtiössä on. Kirja

Niskanen, Jyrki - Tilinpäätösanalyysi, ebook

Tilinpäätösanalyysi

Niskanen, Jyrki

From 8,80€

Tilinpäätösanalyysi johdattaa yrityksen virallisen tilinpäätöksen perusteella tehtävän taloudellisen analyysin perusteisiin erityisesti yrityksen ulkopuolisten sidosryhmien näkökulmasta. Kaikkia osa-alueita tarkastellaan kokonaisvaltaisten ja…

Kyläkallio, Kalle - Yritysjuridiikka – Yritystoiminta, ebook

Yritysjuridiikka – Yritystoiminta

Kyläkallio, Kalle

8,80€

Tämä teos sisältää Yritysjuridiikka-kirjan luvut 4 Yritystoiminta, 5 Kirjanpito ja tilintarkastus sekä 6 Kilpailun sääntely ja elinkeinonharjoittajan oikeuksien suojaaminen. Luvut käsittelevät yritystoiminnan kannalta keskeistä lainsäädäntöä, joka liittyy

Heiskanen, Johanna - Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen, ebook

Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen

Heiskanen, Johanna

0,00€

Kirjan artikkelit kattavat keskeisen tärkeitä teemoja, kuten tilintarkastuksen opetus ja tutkimus, kansainväliset kirjanpito- ja tilinpäätöstä koskevat normit, vero- ja markkinarahoitteisen tarkastuksen vertailu, tilintarkastus laskusuhdanteessa, valtion virastojen

Jormakka, Raija - Laskentatoimi, ebook

Laskentatoimi

Jormakka, Raija

From 8,80€

Näin opiskelija ymmärtää esimerkiksi kirjanpidon merkityksen yrityksen liiketoiminnan kannnalta. Kirjan jokaisen luvun loppuun on koottu eritasoisia tehtäviä. Kirja kattaa sekä ulkoisen että sisäisen laskentatoimen aihepiirit. Sitä voidaan käyttää sekä