Login

Search "kilpailuttaminen"

Huikko, Katariina - Hankintojen kilpailuttaminen, ebook

Hankintojen kilpailuttaminen

Huikko, Katariina

116,90€

Lisäksi kansalliset hankintamenettelyt (EU-kynnysarvojen alle jäävät) sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintamenettelyt ovat uudistuneet kokonaan ja käyttöoikeussopimusten kilpailuttaminen muuttunut. Erityisalojen hankintalain soveltamisalaa koskeviin säännöksiin

Pohjonen, Mika - Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa, ebook

Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa

Pohjonen, Mika

59,40€

Oppaassa käydään läpi julkisen rakennushankinnan kilpailuttaminen uuden hankintalain (1.1.2017) mukaisesti. Säännöksiä havainnollistetaan lukuisilla markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä. Opas on tiivis tietopaketti sekä julkisia hankintoja kilpailuttaville

Vuorinen, Asko - Energiankäyttäjän käsikirja 2013, ebook

Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Vuorinen, Asko

9,50€

Vuonna 2009 ilmestyneestä "Energiankäyttäjän käsikirjasta" on tehty uusi painos e-kirjana. Kirja kertoo, mitä jokaisen valistuneen energiankäyttäjän olisi hyvä tietää energian käytöstä. Siihen on lisätty luku maailman CO2-päästöistä…

Järvi, Antti - Kittilä, ebook

Kittilä

Järvi, Antti

3,90€

Kolmikymppinen feministi Kauniaisista haki kunnanjohtajaksi keskustan sydänmaille Kittilään – ja sai pestin. Kaikki meni hyvin, kunnes hän puuttui kunnan oman pojan bisneksiin Levillä. Hiihtohissin hankinnasta kasvoi valtataistelu, joka ulottuu pienestä…

Lehikoinen, Riitta - Ulkoistamisen käsikirja, ebook

Ulkoistamisen käsikirja

Lehikoinen, Riitta

20,70€

Mitä ulkoistaa, miksi ja miten? Kustannussäästöt ovat usein keskeinen syy, mutta ulkoistamisen taustalla voi olla myös mm. halu keskittyä ydinosaamiseen, tarve toimintojen laadun parantamiseen tai kiinteiden kustannusten välttäminen ja yrityksen…

Harmoinen, Taina  - Maatilayrityksen menestystekijät, ebook

Maatilayrityksen menestystekijät

Harmoinen, Taina

15,00€

Maatilayrityksen menestyminen on moniulotteinen asia, johon vaikuttavat yrittäjän omat arvot, tavoitteet ja päämäärät. Hyvä taloudellinen tulos, ammatillinen onnistuminen, laadukas toiminta, tuotantoresurssien hallinta ja elämäntapa maatilalla…

Aaltio, Elina - Hyvinvoinnin uusi järjestys, ebook

Hyvinvoinnin uusi järjestys

Aaltio, Elina

29,00€

Markkinauskon ja kilpailuttamisen sijaan tarvitaan dialogia ja yhteistyötä. Kirja on tarkoitettu hyvinvoinnista, kunnallisista palveluista ja taloudesta kiinnostuneille kriittisille ja uusia näkökulmia kaipaaville lukijoille.

Koskiaho, Briitta - Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa, ebook

Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa

Koskiaho, Briitta

26,00€

Yksityisyritysten tunkeutuminen julkiselle sektorille ja kilpailuttaminen ovat kiihtyneet vuosi vuodelta varsinkin Iso-Britanniassa. Koskiaho miettii, seurataanko Suomessa sokeasti Iso-Britannian ja Ruotsin jäljillä ilman, että aiemmin niissä tehtyjä virheitä