Login

Search "kilpailukyky"

Jokipii, Pirjo - Maatilayrityksen kilpailukyky, ebook

Maatilayrityksen kilpailukyky

Jokipii, Pirjo

13,30€

Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää oman toiminnan menettelyiden ja tulosten tiedostamisen lisäksi hyvää toimintaympäristön tuntemista. Kilpailukykyyn vaikuttavat yrityksen kaikki toiminnot. Kokonaisuuden tehokas kehittäminen

Pönni, Veijo  - Suomalaisen painoalan kilpailukyky, ebook

Suomalaisen painoalan kilpailukyky

Pönni, Veijo

44,35€

Suomalaisen painoalan kilpailukyky -julkaisu luo syvällisen katsauksen toimialan kilpailukyvyn osatekijöihin ja hahmottelee niiden pohjalta mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Tutkimusraportin alussa perehdytään Suomen graafisen teollisuuden

Einola-Pekkinen, Virpi - Arvoa aineettomasta pääomasta, ebook

Arvoa aineettomasta pääomasta

Einola-Pekkinen, Virpi

36,35€

- Näkyykö aineeton pääoma kokonaistaseessa? - Miten yhdistät osaamista? - Miten mittaat menestystekijöitä? - Miten jäsennät tulevaisuutta ja tietoa? - Nosta kokemus kunniaan! Kirja ottaa osaa ajankohtaiseen keskusteluun aineettomasta…

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen, ebook

Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen

Tuominen, Kari

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Lean ei ole itseisarvo, vaan sen on tuettava yrityksen päivittäistä toimintaa ja pitkän aikavälin tavoitteita.
Strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-periaatteiden kehittämisohjelmalle.…

 - Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen, ebook

Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Kirja havainnollistaa erään toteutetun prosessien kehittämisohjelman. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan tuloksia sekä kehittää ohjelmaan osallistuvien kehittämisosaamista.
Kehitysohjelman on käynnistyttävä…

Miettinen, Satu - Muotoiluajattelu, ebook

Muotoiluajattelu

Miettinen, Satu

17,75€

Yritykset ja muotoilijat puolestaan tuovat muotoiluajattelun konkreettiselle tasolle: Miten muotoilu on hyödyttänyt yritysten toimintaa ja kilpailukykyä? Miten muotoiluajattelu on parantanut yrityksen toimintaedellytyksiä ja kasvua? Muotoiluajattelua esitellään