Login

Search "kehittäminen"

Tuominen, Kari - Strategian kehittäminen pähkinässä - EFQM 2c, ebook

Strategian kehittäminen pähkinässä - EFQM 2c

Tuominen, Kari

9,90€

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.
Strategiaa ja toimintaperiaatteita kehitetään, arvioidaan ja pidetään ajan tasalla:
Menestyvät organisaatiot kehittävät, arvioivat ja pitävät…

Sainio, Arto - Relaatiotietokannan kehittämisen perusteet, Access, ebook

Relaatiotietokannan kehittämisen perusteet, Access

Sainio, Arto

7,00€

Access mahdollistaa joustavan tietokannan kehittämisen, perustamisen ja muuttamisen. Access toteuttaa relaatiomallin hyvin, joten Accessia voi käyttää myös yleisen tietokantojen kehittä-misopetuksen harjoitusvälineenä. Julkaisussa käydään läpi relaatiotietokannan elämänkaari

Juuti, Pauli - Johtamisen kehittäminen, ebook

Johtamisen kehittäminen

Juuti, Pauli

33,75€

Olennainen kysymys on, saako esimies muut innostuneesti, itsensä likoon laittaen mukaan työyhteisön kehittämiseen. Tässä teoksessa kerrotaan, millaisten keinojen avulla esimies voi saada muut mukaansa tavoittelemaan työyhteisön päämääriä ja ratkaisemaan

Kulmala, Jenni - Parempi vanhustyö - Menetelmiä johtamisen kehittämiseen, ebook

Parempi vanhustyö - Menetelmiä johtamisen kehittämiseen

Kulmala, Jenni

44,45€

Tässä teoksessa esitellään vanhustyön johtamisen hyviä käytänteitä ja työmenetelmiä, kuten ikäjohtamista, asiakaslähtöisyyden kehittämistä ja työnohjausta. Toimivien menetelmien avulla johtaminen ajoittain raskaassa vanhustyössä helpottuu, työntekijöiden

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen - pikaopas, ebook

Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen - pikaopas

Tuominen, Kari

9,90€

Saatavilla e-kirjana.
Kirja havainnollistaa erään toteutetun prosessien kehittämisohjelman. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan tuloksia sekä kehittää ohjelmaan osallistuvien kehittämisosaamista.
Kehitysohjelman on käynnistyttävä kerralla ja edettävä nopeasti. Tulosten saavuttamiseksi ohjelman on noudatettava