Login

Search "kehittäminen"

Tuominen, Kari - Prosessien kehittämisen koulutus, ebook

Prosessien kehittämisen koulutus

Tuominen, Kari

27,50€

Kirja käsittelee seuraavia aiheita: Prosessijohtamisen ja kehittämisen mallit Prosessien kehittämisen vaiheet: 1. Kehitysohjelman käynnistys 2. Prosessin kehitysprojektin käynnistys 3. Prosessin kuvaus, mittaus ja ymmärtä-minen 4. Prosessin

 - Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen, ebook

Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Kirja havainnollistaa erään toteutetun prosessien kehittämisohjelman. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan tuloksia sekä kehittää ohjelmaan osallistuvien kehittämisosaamista.
Kehitysohjelman on käynnistyttävä kerralla ja edettävä nopeasti. Tulosten saavuttamiseksi ohjelman

Tuominen, Kari - Tehoaja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen, ebook

Tehoaja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen

Tuominen, Kari

27,50€

Tulosten saavuttamiseksi ohjelman on noudatettava kokeiltua ja hyväksi koettua kehittämisen mallia. Ohjelma onnistuu sopivalla kehittämismallilla, mutta lisäksi onnistuminen riippuu oikein valituista rooleista, valittujen henkilöiden motivaatiosta ja kehittämisosaamisesta.

Tuominen, Kari - Toimintajärjestelmän kehittäminen, ebook

Toimintajärjestelmän kehittäminen

Tuominen, Kari

27,50€

Kirjan rakenne ja esimerkit on kirjoitettu siten, että se sitä voi käyttää sekä toimintajärjestelmän kehittämiseen sekä organisaation itseaviointiin kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Kirja noudattaa ISO 9001:2015 -rakennetta, jota on täydennetty työnterveyden

Juuti, Pauli - Johtamisen kehittäminen, ebook

Johtamisen kehittäminen

Juuti, Pauli

31,50€

Olennainen kysymys on, saako esimies muut innostuneesti, itsensä likoon laittaen mukaan työyhteisön kehittämiseen. Tässä teoksessa kerrotaan, millaisten keinojen avulla esimies voi saada muut mukaansa tavoittelemaan työyhteisön päämääriä ja ratkaisemaan

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen, ebook

Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen

Tuominen, Kari

27,50€

” Voitte arvioida omia markkinoinnin kehittämisen periaatteita, toimivuutta ja tuloksia sekä verrata niitä kirjan esimerkkeihin sekä tunnistaa kehittämistarpeita ja kehittämismahdollisuuksia. Kirja liittyy lean-mallin kohtaan: Strateginen johtaminen.