Login

Search "kasvatus"

Kiilakoski, Tomi - Kenen kasvatus?, ebook

Kenen kasvatus?

Kiilakoski, Tomi

21,30€

Kirjoittajat tarkastelevat suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämääriä ja käytäntöjä kriittisen pedagogiikan valossa. Suomessa kriittinen kasvatustieteellinen tutkimus ja kasvatusajattelu nojautuvat

Jaatinen, Riitta - Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta, ebook

Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta

Jaatinen, Riitta

0,00€

Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta Puheenvuoroja sillanrakentajille Koulukasvatuksessa kohdataan ihmisten erilaisuuden ja ainutlaatuisuuden kirjo. Tarvitaan sillanrakentajia, jotta toisen parempi ymmärtäminen ja kasvun auttaminen tulee mahdolliseksi.

Siljander, Pauli - Kasvatus ja sivistys, ebook

Kasvatus ja sivistys

Siljander, Pauli

16,85€

Teos sisältää kasvatuksen ja sivistyksen peruskysymyksiä. Teemoina ovat romantiikka ja klassinen sivistyskäsitys, pakon ja vapauden suhde kasvatuksessa, esteettinen sivistys, eettinen kasvatus, kokemus ja kasvu

Locke, John - Muutamia mietteitä kasvatuksesta, ebook

Muutamia mietteitä kasvatuksesta

Locke, John

11,85€

Muutamia mietteitä kasvatuksesta on kasvatustieteen ja kehityspsykologian merkkiteoksia. Englantilaisen filosofin John Locken vuonna 1693 julkaisema kirja antaa runsaasti käytännöllisiä ohjeita vanhemmille ja kasvattajille. Locken lähtökohtana on lasten oikeudenmukainen ja johdonmukainen

Herkman, Juha - Kriittinen mediakasvatus, ebook

Kriittinen mediakasvatus

Herkman, Juha

22,20€

Miten tuntemattomalle saarelle haaksirikkoutuvista kertova television seikkailusarja voi toimia lähtökohtana politiikasta käydyille väittelyille? Kuinka populaarikulttuurin kuvastot on mahdollista ottaa osaksi historian tai biologian kouluopetusta? Miten visuaalista kulttuuria kannattaa lähestyä luokkahuoneissa? Kriittinen