Login

Search "kansalaistoiminta"

Dewey, John - Julkinen toiminta ja sen ongelmat, ebook

Julkinen toiminta ja sen ongelmat

Dewey, John

28,00€

Suom. Mika Renvall John Dewey (1859-1952) oli yhdysvaltalainen filosofi, psykologi ja kasvatustieteilijä, joka tunnetaan yhtenä keskeisenä pragmatismin perustajana. Vuonna 1927 julkaistu "Public and Its Problems" on yhtä lailla yhteiskunta- ja politiikan…

Holli, Anne-Maria - Sukupuolten valta/kunta, ebook

Sukupuolten valta/kunta

Holli, Anne-Maria

25,00€

On kulunut 90 vuotta siitä, kun suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden kunnallisvaaleissa. Naisten edustus kunnanvaltuustoissa on kuitenkin ollut jatkuvasti heikompi kuin valtakunnallisessa päätöksenteossa. Kunnanhallituksissa…

Kangaspunta, Seppo  - Yksilöllinen yhteisöllisyys, ebook

Yksilöllinen yhteisöllisyys

Kangaspunta, Seppo

0,00€

Millaisia ovat uudet sosiaalisen median ja muut web-yhteisöt ja miten ihmisten sosiaalinen yhteisöllisyys on historian, yhteiskuntien ja kulttuurien myötä muuttunut? Kirja kuvailee, analysoi, määrittelee ja jäsentää kriittisesti yhteisöllisyyden…

Ranta-Tyrkkö, Satu  - Turvallista hyvinvointia, ebook

Turvallista hyvinvointia

Ranta-Tyrkkö, Satu

0,00€

Kirja pohtii, miten turvallista hyvinvointia rakennetaan yhteiskunnan eri tasoilla. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta kriittisiä arvo- ja politiikkavalintoja tehdään eri ammattialoilla ja instituutioissa. Jatkuvasti muuttuva hyvinvoinnin kenttä…

Ahokas, Marja - Arvot, moraali ja yhteiskunta, ebook

Arvot, moraali ja yhteiskunta

Ahokas, Marja

28,00€

Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen Arvot, moraali ja yhteiskunta on sosiaalipsykologinen puheenvuoro suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Siinä esitellään arvojen ja moraalin tutkimuksen uusimpia suuntauksia…

Heikkala, Juha - Järjestön strategia, ebook

Järjestön strategia

Heikkala, Juha

10,00€

Siinä on näkemyksiä kansalaistoiminnasta nyt ja tulevaisuudessa. Mukana on analyysi järjestöorganisaation erityispiirteistä ja ajatuksia järjestöjen johdon roolista strategisen muutoksen johtamisessa. Kirjan käytännön työkaluna on kenttäolosuhteissa testattu

Poikela, Esa  - Oppiminen ja sosiaalinen pääoma, ebook

Oppiminen ja sosiaalinen pääoma

Poikela, Esa

0,00€

Kirja on tarkoitettu koulutuksen, työelämän ja kansalaistoiminnan kehittäjille sekä aineettoman pääoman, oppimisen ja kasvatuksen suhteista kiinnostuneille opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston