Login

Search "käsitteet"

Viitala, Riitta - Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit, ebook

Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit

Viitala, Riitta

From 8,80€

Kirjassa esitellään selkeästi keskeiset yritysten johtamisen ja organisoinnin perusteoriat, opit ja käsitteet. Teoria yhdistetään lukuisiin käytännön esimerkkeihin. Kirja soveltuu erityisesti korkea-asteen tutkintokoulutukseen ja täydennyskoulutukseen johtamisen

Kainulainen, Siru - Lentävä hevonen, ebook

Lentävä hevonen

Kainulainen, Siru

19,50€

Lentävä hevonen on perusteos lyriikan analyysin opiskeluun ja opettamiseen. Kirjassa selvitetään, miten lukija voi analyyttisesti lähestyä runoa valitsemastaan näkökulmasta, ja tarjotaan käytännöllistä välineistöä runon erittelevään tulkintaan.…

Heinämaa, Sara - Spiritus animalis: Kirjoituksia filosofian historiasta, ebook

Spiritus animalis: Kirjoituksia filosofian historiasta

Heinämaa, Sara

22,85€

Kysymykset filosofian historian menetelmistä nostavat esille uusia teemoja mutta edellyttävät myös perinteisten käsitteiden uudelleen pohtimista. Spiritus Animalis etsii vastauksia näihin kysymyksiin niin totutun filosofian keskeltä kuin filosofisen ajattelun

Alhanen, Kai - Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa, ebook

Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa

Alhanen, Kai

21,30€

Teos käsittelee ranskalaisen filosofin Michel Foucault'n (1926-1984) ajattelun lähtökohtia uudesta näkökulmasta ja osoittaa, että hänen moniaineksinen filosofiansa nojaa käytännön käsitteeseen. Teoksessa tehdään läpileikkaus Foucault'n tuotantoon ja selvitetään erityisesti

Ismo, Koskinen - Raili Kaupin kirjoitukset 4 Logiikka, käsiteteoria, ebook

Raili Kaupin kirjoitukset 4 Logiikka, käsiteteoria

Ismo, Koskinen

0,00€

Raili Kauppia kiinnostivat toisaalta ihminen ja kysymys ihmiseksi kasvamisesta, sivistymisestä, ja toisaalta logiikan ja käsiteteorian perustavat kysymykset. Hänen ajattelunsa liikkui kuitenkin rajoitta kaikkialla teoreettisen ja käytännöllisen filosofian alueella.
Kaupin