Login

Search "julkinen sektori"

Aarrevaara, Timo - Julkinen toiminta - Julkinen politiikka, ebook

Julkinen toiminta - Julkinen politiikka

Aarrevaara, Timo

0,00€

Kirja käsittelee julkisten organisaatioiden toimintaa eli julkista politiikkaa. Teema on jäänyt Suomessa valitettavan vähälle huomiolle, vaikka se on muualla hyvin ajankohtainen ja elinvoimainen. Julkisessa

Eräsaari, Leena - Julkinen tila ja valtion yhtiöittäminen, ebook

Julkinen tila ja valtion yhtiöittäminen

Eräsaari, Leena

18,10€

1990-luvun Suomessa julkista sektoria supistettiin, lakkautettiin ja muotoiltiin uudestaan. Julkinen tila ja valtion yhtiöittäminen tarkastelee valtionhallinnon uudelleenorganisoitumista. Esimerkkinä on rakennushallituksen

Stenvall, Jari - Julkinen johtaminen, ebook

Julkinen johtaminen

Stenvall, Jari

64,15€

Julkishallinnon johtaminen on erilaista kuin muilla yhteiskunnan sektoreilla toimivien organisaatioiden. Siinä on kyse nimenomaan julkisesta johtamisesta, yhteisen hyvän edistämisestä. Julkinen johtaminen on

Airaksinen, Jenni - Julkinen hallinto Suomessa, ebook

Julkinen hallinto Suomessa

Airaksinen, Jenni

69,60€

Julkinen hallinto Suomessa piirtää kuvan valtion, aluehallinnon ja kuntahallinnon yhteiskunnallisista tehtävistä, arvoperustasta, johtamisesta, toiminnasta ja rakenteista - hallinnon ja politiikan suhdetta unohtamatta. Hallintoa tarkastellaan sen historiallisten kehitysvaiheiden ja nykytilan

Hoppania, Hanna-Kaisa - Hoivan arvoiset: Vaiva yhteiskunnan ytimessä, ebook

Hoivan arvoiset: Vaiva yhteiskunnan ytimessä

Hoppania, Hanna-Kaisa

25,70€

Nykyisessä hoiva-alan murroksessa julkisia palveluja on organisoitu uudelleen ja alaa muokattu kiivaaseen tahtiin markkinaehtoisemmaksi. Hoivan arvoiset nostaa esille hoivapolitiikan vaiettuja tai väisteltyjä totuuksia. Teos puntaroi niin erilaisten ratkaisujen

Tuomala, Matti - Julkistalous, ebook

Julkistalous

Tuomala, Matti

25,75€

Teoksessa tarkastellaan julkisen sektorin taloudellista roolia voimavarojen kohdentamisessa ja uudelleenjaossa. Siinä tarjotaan teoreettisia perusteita hyvinvointivaltion rahoitukselle ja menotaloudelle. Miten verot vaikuttavat, ja millainen verojärjestelmän