Login

Search "julkinen hallinto"

Aarrevaara, Timo - Julkinen toiminta - Julkinen politiikka, ebook

Julkinen toiminta - Julkinen politiikka

Aarrevaara, Timo

0,00€

Kirja käsittelee julkisten organisaatioiden toimintaa eli julkista politiikkaa. Teema on jäänyt Suomessa valitettavan vähälle huomiolle, vaikka se on muualla hyvin ajankohtainen ja elinvoimainen. Julkisessa

Airaksinen, Jenni - Julkinen hallinto Suomessa, ebook

Julkinen hallinto Suomessa

Airaksinen, Jenni

69,60€

Julkinen hallinto Suomessa piirtää kuvan valtion, aluehallinnon ja kuntahallinnon yhteiskunnallisista tehtävistä, arvoperustasta, johtamisesta, toiminnasta ja rakenteista - hallinnon

Sydänmaanlakka, Pentti - Älykäs julkinen johtaminen, ebook

Älykäs julkinen johtaminen

Sydänmaanlakka, Pentti

61,20€

Miten Suomen julkinen sektori voi selvitä tulevaisuuden turbulentissa toimintaympäristössä? Mikä on julkisen johtamisen tärkeintä osaamista, ja miten luodaan älykäs julkinen organisaatio? Kirja kehittää

Eräsaari, Leena - Julkinen tila ja valtion yhtiöittäminen, ebook

Julkinen tila ja valtion yhtiöittäminen

Eräsaari, Leena

18,10€

1990-luvun Suomessa julkista sektoria supistettiin, lakkautettiin ja muotoiltiin uudestaan. Julkinen tila ja valtion yhtiöittäminen tarkastelee valtionhallinnon uudelleenorganisoitumista. Esimerkkinä on rakennushallituksen lakkauttaminen 1990-luvun

Virtanen, Petri - Tiedolla johtaminen julkishallinnossa, ebook

Tiedolla johtaminen julkishallinnossa

Virtanen, Petri

0,00€

Saadaanko tutkimuksen avulla lisää ymmärrystä päätöksenteon vaihtoehdoista ja päätösten vaikutuksista? Onko tiedolla johtaminen olemassa olevaa todellisuutta, myytti vai toteuttamiskelpoinen mahdollisuus?Suomen julkista hallintoa on ollut tapana

Heimala, Heli - Sähköinen asiointi hallinnossa, ebook

Sähköinen asiointi hallinnossa

Heimala, Heli

8,85€

Sähköinen asiointi hallinnossa" -tutkielma on selvitys Suomen sähköisen viranomaisasioinnin nykytilasta kansalaisen näkökulmasta. Asiakirjassa on selvitetty sähköiseen asiointiin vaikuttavia taustoja, käytössä olevia menetelmiä ja suomalaisen tietoyhteiskunnan tilaa. Siinä on

Stenvall, Jari - Julkinen johtaminen, ebook

Julkinen johtaminen

Stenvall, Jari

64,15€

Julkishallinnon johtaminen on erilaista kuin muilla yhteiskunnan sektoreilla toimivien organisaatioiden. Siinä on kyse nimenomaan julkisesta johtamisesta, yhteisen hyvän edistämisestä. Julkinen johtaminen on