Login

Search "itsearviointi"

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen, ebook

Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen

Tuominen, Kari

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Lean ei ole itseisarvo, vaan sen on tuettava yrityksen päivittäistä toimintaa ja pitkän aikavälin tavoitteita.
Strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-periaatteiden kehittämisohjelmalle.…

 - Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen, ebook

Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Kirja havainnollistaa erään toteutetun prosessien kehittämisohjelman. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan tuloksia sekä kehittää ohjelmaan osallistuvien kehittämisosaamista.
Kehitysohjelman on käynnistyttävä…

Rope, Timo - Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen, ebook

Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen

Rope, Timo

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Markkinoinnin strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-ohjelmalle sekä sen tulosten hyödyntämiselle markkinoilla.
Lean tukee yrityksen pyrkimyksiä hankkia kilpailuetuja markkinoilla ja…

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua kunnossapidon kehittämiseen, ebook

Tehoa ja laatua kunnossapidon kehittämiseen

Tuominen, Kari

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Total Productive (TPM) on järjestelmällinen tapa kehittää yhdessä henkilöstön kanssa häiriötön tuotanto, joka laskee kustannuksia ja nostaa prosessien taloudellista tehokkuutta.
Koneet, laitteet…

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua lean kulttuurin luomiseen, ebook

Tehoa ja laatua lean kulttuurin luomiseen

Tuominen, Kari

34,90€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Kirja käsittelee lean-kulttuurin peruspilareita: " johtajuutta ja eettisiä periaatteita " henkilöstön oppimista ja kehittymistä " osallistumista ja valtuuttamista " parhaiden tietojen ja käytäntöjen…