Login

Search "itsearviointi"

Luostarinen, Aki - Arvioinnin käsikirja, ebook

Arvioinnin käsikirja

Luostarinen, Aki

27,10€

Arviointi on mustaa ja valkoista! Ehei – kouluissa on mahdollista hyödyntää koko arviointimenetelmien värikirjoa! Monipuolisesti toteutettu arviointi ohjaa kestävästi niin opettajan työtä kuin oppijan arviointitaitojen kehittymistä. Arviointi…

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen, ebook

Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen

Tuominen, Kari

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Lean ei ole itseisarvo, vaan sen on tuettava yrityksen päivittäistä toimintaa ja pitkän aikavälin tavoitteita.
Strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-periaatteiden kehittämisohjelmalle.…

Rope, Timo - Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen, ebook

Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen

Rope, Timo

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Markkinoinnin strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-ohjelmalle sekä sen tulosten hyödyntämiselle markkinoilla.
Lean tukee yrityksen pyrkimyksiä hankkia kilpailuetuja markkinoilla ja…

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua kunnossapidon kehittämiseen, ebook

Tehoa ja laatua kunnossapidon kehittämiseen

Tuominen, Kari

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Total Productive (TPM) on järjestelmällinen tapa kehittää yhdessä henkilöstön kanssa häiriötön tuotanto, joka laskee kustannuksia ja nostaa prosessien taloudellista tehokkuutta.
Koneet, laitteet…

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua lean kulttuurin luomiseen, ebook

Tehoa ja laatua lean kulttuurin luomiseen

Tuominen, Kari

34,90€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Kirja käsittelee lean-kulttuurin peruspilareita: " johtajuutta ja eettisiä periaatteita " henkilöstön oppimista ja kehittymistä " osallistumista ja valtuuttamista " parhaiden tietojen ja käytäntöjen…

Tuominen, Kari - Strategian ulkoinen tieto pähkinässä - EFQM 2a, ebook

Strategian ulkoinen tieto pähkinässä - EFQM 2a

Tuominen, Kari

8,75€

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.
Organisaation toimintaperiaatteet ja strategia perustuvat sidosryhmien nykyisiin sekä tuleviin tarpeisiin ja odotuksiin:
Menestyvät organisaatiot keräävät…