Login

Search "iso 9004"

Tuominen, Kari - Johdatko laadukkaasti - 9004:2009, ebook

Johdatko laadukkaasti - 9004:2009

Tuominen, Kari

36,90€

Tässä kirjassa arvioitavat aiheet ja niihin liittyvät käytännön esimerkit on valittu ISO 9004:2009 -standardia käyttämällä.
Kirjan aukeaman oikealla sivulla kuvataan niitä johtamisen periaatteita, joilla organisaatio

Tuominen, Kari - Laatua ja luotettavuutta pähkinässä - ISO 9001 - osa 4, ebook

Laatua ja luotettavuutta pähkinässä - ISO 9001 - osa 4

Tuominen, Kari

9,90€

Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.
ISO 9001 määrittelee, mitä vaatimuksia laadunhallinnan on täytettävä asiakkaan luottamuksen saamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Esimerkkien avulla organisaatio voi osallistaa avainhenkilöt tai koko organisaation kehittämiskohteidensa tunnistamiseen. Näin