Login

Search "intervjun"

Markkanen, Mikko - Lyckas med rekryteringen, ebook

Lyckas med rekryteringen

Markkanen, Mikko

26,40€

Lyckas med rekryteringen ger dig handledning i alla skeden av ett rekryteringsprojekt: i planeringen, i annonseringen, i behandlingen av ansökningarna och i gallringen samt särskilt i intervjun.