Login

Search "internationell verksamhet"

Vesikallio, Johanna - Lillan: Elisabeth Rehns sällsamma liv, ebook

Lillan: Elisabeth Rehns sällsamma liv

Vesikallio, Johanna

4,80€

Hon föddes under kriget, blev Finlands första kvinnliga försvarsminister, hon blev nästan president och hon blev en internationellt erkänd aktör inom krishantering och mänskliga rättigheter. Hon är känd och uppskattad som politiker, men hennes levnadsöden i övrigt är inte lika

Cord, David J - Mohamed 2.0: Orosmanifestet, ebook

Mohamed 2.0: Orosmanifestet

Cord, David J

6,20€

Såväl inhemska som internationella medier rapporterade entusiastiskt om hans verksamhet. Finländska politiker höjde honom till skyarna. Men han såg också på en annan verklighet där han fick kämpa för sina idéer, där