Login

Search "inspira grunder"

Ansell, Eva - Excel - Inspira Grunder, ebook

Excel - Inspira Grunder

Ansell, Eva

11,00€

För dig som vill lära dig grunderna i Excel, finns här ett versionsoberoende läromedel, spiralbundet och tryckt i fyrfärg. Det är lämpligt för Excelversioner från 2000 och senare.

Ansell, Eva - PowerPoint - Inspira Grunder, ebook

PowerPoint - Inspira Grunder

Ansell, Eva

11,00€

För dig som vill lära dig grunderna i PowerPoint, finns här ett versionsoberoende läromedel, spiralbundet och tryckt i fyrfärg. Det är lämpligt för PowerPointversioner från 2000 och senare.

Ansell, Eva - Word - Inspira Grunder, ebook

Word - Inspira Grunder

Ansell, Eva

11,00€

För dig som vill lära dig grunderna i Word, finns här ett versionsoberoende läromedel, spiralbundet och tryckt i fyrfärg. Det är lämpligt för Wordversioner från 2000 och senare.

Hermundstad, Helen - Photoshop 7.0 - INSPIRA GRUNDER, ebook

Photoshop 7.0 - INSPIRA GRUNDER

Hermundstad, Helen

21,65€

Efter att ha gått igenom Inspira Photoshop 7.0 Grunder ska du veta hur du använder Adobe Photoshop 7.0 och veta vilka möjligheter programmet ger dig för att kunna arbeta vidare med bildbehandling. Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet. Teoridelar varvas

Hermundstad, Helen - Illustrator 10 - INSPIRA GRUNDER, ebook

Illustrator 10 - INSPIRA GRUNDER

Hermundstad, Helen

21,65€

Efter att ha gått igenom Inspira Illustrator 10 Grunder ska du veta hur du använder Adobe Illustrator 10 och veta vilka möjligheter programmet ger dig för att kunna arbeta vidare med olika illustrationer. Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet. Teoridelar

Ansell, Eva - Outlook 2003 - INSPIRA GRUNDER, ebook

Outlook 2003 - INSPIRA GRUNDER

Ansell, Eva

21,65€

För dig som vill lära dig grunderna i Outlook 2003, framtaget för att passa alla typer av grundläggande utbildningar i programmet. Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet. Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper…

Ansell, Eva - Excel 2003 - INSPIRA GRUNDER, ebook

Excel 2003 - INSPIRA GRUNDER

Ansell, Eva

21,65€

För dig som vill lära dig grunderna i Excel 2003, framtaget för att passa alla typer av grundläggande utbildningar i programmet. Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet. Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper…

Ansell, Eva - PowerPoint 2003 - INSPIRA GRUNDER, ebook

PowerPoint 2003 - INSPIRA GRUNDER

Ansell, Eva

21,65€

För dig som vill lära dig grunderna i PowerPoint 2003, framtaget för att passa alla typer av grundläggande utbildningar i programmet. Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet. Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper…

Ansell, Eva - Word 2003 - INSPIRA GRUNDER, ebook

Word 2003 - INSPIRA GRUNDER

Ansell, Eva

21,65€

För dig som vill lära dig grunderna i Word 2003, framtaget för att passa alla typer av grundläggande utbildningar i programmet. Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet. Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper…

Hermundstad, Helen - Word 2002 - INSPIRA GRUNDER, ebook

Word 2002 - INSPIRA GRUNDER

Hermundstad, Helen

21,65€

För dig som vill lära dig grunderna i ordbehandling med Word 2002, framtaget för att passa alla typer av grundläggande utbildningar i programmet. Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet. Teoridelar varvas med övningar…