Login

Search "inrikespolitik"

Sahlström, André - Under blåsvarta färger, ebook

Under blåsvarta färger

Sahlström, André

23,95€

Under blåsvarta färger -Den estniska konstitutionella krisens verkningar i de finsk-estniska relationerna åren 1934-1938 Undersökningen berör de i många avseenden ytterst komplicerade relationerna mellan Finland och Estland under en mycket…

Vesikallio, Johanna - Lillan: Elisabeth Rehns sällsamma liv, ebook

Lillan: Elisabeth Rehns sällsamma liv

Vesikallio, Johanna

4,80€

Hon föddes under kriget, blev Finlands första kvinnliga försvarsminister, hon blev nästan president och hon blev en internationellt erkänd aktör inom krishantering och mänskliga rättigheter. Hon är känd och uppskattad som politiker, men hennes…