Login

Search "innovatiivisuus"

Tuominen, Kari - Innovatiivisuuden arviointi- - EFQM 2013, ebook

Innovatiivisuuden arviointi- - EFQM 2013

Tuominen, Kari

27,30€

Organisaatiossa voidaan yhdessä arvioida omia innovatiivisuuden johtamisen periaatteita ja verrata niitä kirjan esimerkkeihin sekä tunnistaa omat kehittämistarpeet ja tavoitteet.
Kirja, kysymykset ja itsearviointi soveltuvat organisaation kehittämistyökaluksi

Auvinen, Tero - Akateemisuuden pelastussuunnitelma, ebook

Akateemisuuden pelastussuunnitelma

Auvinen, Tero

24,00€

Intohimoinen totuuden tavoittelu – mitä laajemmassa mielessä kutsutaan tässä pamfletissa akateemisuudeksi – on pohjimmiltaan itsenäisen ajattelun, toimivan demokraattisen yhteiskunnan ja innovatiivisen taloudellisen toiminnan perusta. Kuitenkaan…

Koivisto, Mikko - Designing Services With Innovative Methods, ebook

Designing Services With Innovative Methods

Koivisto, Mikko

25,75€

This book presents the emerging and increasingly important field of service design. Birgit Mager, Köln International School of Design and Service Design Network, Ezio Manzini, Politecnico di Milano, and Stefan Holmlid, University of Linköping, discuss…

Mustikkamäki, Nina - Innovaatioympäristön monet kasvot, ebook

Innovaatioympäristön monet kasvot

Mustikkamäki, Nina

0,00€

Innovatiivisuus ja innovaatioiden keskeinen rooli globaalissa taloudessa on yleisesti tunnustettu. Myös Suomi ja sen alueet uskovat innovaatioympäristöjen merkitykseen. Keskustelusta aa ajoittain käsityksen, että olisi olemassa innovaatioympäristön ihannemalli, joka olisi mahdollista

Harisalo, Risto - Organisaatioteoriat, ebook

Organisaatioteoriat

Harisalo, Risto

17,75€

Johtajien on osattava organisoida asiat niin, että ne sujuvat inhimillisesti, innovatiivisesti ja tuloksellisesti. Taito organisoida on menestykselle jopa tärkeämpää kuin talous ja teknologia, koska organisaatio määrittää niiden aseman ja paikan…

Hassi, Lotta - Kehitä kokeillen!: Organisaation käsikirja, ebook

Kehitä kokeillen!: Organisaation käsikirja

Hassi, Lotta

57,65€

Voiko perinteisesti toimivaan yritykseen saada uuden, innovatiivisen otteen? Voi, kun aletaan tehdä ja kehittää kokeilemalla. Kirja antaa käytännöllisiä neuvoja ja esimerkkejä siitä, miten orastavista ideoista kehitetään systemaattisesti uusia…