Login

Search "ihmistieteet"

Raatikainen, Panu - Ihmistieteet ja filosofia, ebook

Ihmistieteet ja filosofia

Raatikainen, Panu

25,00€

Voidaanko ihmismieltä, inhimillistä kulttuuria ja yhteiskuntaa ylipäänsä tutkia tieteellisesti? Onko epätieteellistä edes puhua tällaisten asioiden olemassaolosta, tai voidaanko kaikki pätevä tieto niistä palauttaa luonnontieteisiin? Noudattavatko ihmistieteet

Meurman-Solin, Anneli - Ihmistieteet tänään, ebook

Ihmistieteet tänään

Meurman-Solin, Anneli

28,00€

Ihmistiede tänään tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia tieteellisen tiedon rakentumiseen niin sanotuissa ihmistieteissä. Uusia näkökulmia etsitään perinteisten lähestymistapojen rajapinnoilta. Ihmistieteiden

Gould, Jeremy - Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto., ebook

Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto.

Gould, Jeremy

29,00€

Miten tutkijan henkilökohtaiset piirteet – ikä, sukupuoli, uskonto, etnisyys, luokka-asema sekä kulttuurisesti opitut ajattelutavat – vaikuttavat etnografisesta kenttätutkimuksesta muodostuvaan tietoon? Onko tutkijan mahdollista hallita näiden piirteiden vaikutusta? Miten muodostaa henkilökohtaisista havainnoista tieteellisiksi

Saarinen, Risto - Oppi luottamuksesta, ebook

Oppi luottamuksesta

Saarinen, Risto

27,00€

Mutta mitä luottamus pohjimmiltaan on? Oppi luottamuksesta uppoutuu kysymykseen ihmistieteiden ja aatehistorian näkökulmasta. Teoksessa pohditaan perusluottamuksen syntymistä ja itseluottamusta, luottamusta toisiin ihmisiin, luottamusta työelämässä ja markkinoilla

Kokkonen, Tomi - Evoluutio ja ihmisluonto, ebook

Evoluutio ja ihmisluonto

Kokkonen, Tomi

25,00€

Mitä se merkitsee? Mikä on evoluutioteorian paikka ihmistieteissä? Paljastaako se ihmisluonnon? Mikä oikeastaan on geenien suhde käyttäytymiseen? Entä kulttuurin suhde biologiaan? Tiedeyhteisöllä on näistä kysymyksistä monenlaisia näkemyksiä, ja ne herättävät

Aaltonen, Tapio - Johda ihmistä - Teologiaa johtajille, ebook

Johda ihmistä - Teologiaa johtajille

Aaltonen, Tapio

13,40€

Johtaminen on moniulotteinen tapahtuma, joka tarvitsee tuekseen talous- ja insinööritieteitä mutta myös ihmistieteitä, kuten psykologiaa ja filosofiaa. Mitä opittavaa johtajilla on teologiasta? Teologia käsittelee ihmistä kokonaisuutena ja tarjoaa johtamiskäsityksille sekä kritiikkiä

Irni, Sari - Muokattu elämä, ebook

Muokattu elämä

Irni, Sari

30,00€

Muokattu elämä -teoksella sukupuolentutkijat virittävät tärkeää keskustelua luonnontieteiden ja ihmistieteiden välille. He tarjoavat tarkkanäköisen ja ajankohtaisen katsauksen bio- ja lääketieteellisen tutkimuksen vaikutuksista kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Hänninen, Vilma - Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä, ebook

Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä

Hänninen, Vilma

25,00€

Kuvausten kautta sosiaalipsykologian teoriat hahmottuvat elävinä ja kehittyvinä, suhteessa syntyaikansa yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja ilmapiiriin sekä ihmistieteiden yleiseen kehitykseen. Kirjoittajat: Vilma Hänninen, Oili-Helena Ylijoki, Anssi Peräkylä,