Login

Search "humanistiset tieteet"

Raatikainen, Panu - Ihmistieteet ja filosofia, ebook

Ihmistieteet ja filosofia

Raatikainen, Panu

25,00€

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden asema tieteiden joukossa on monien kiistojen kohteena. Voidaanko ihmismieltä, inhimillistä kulttuuria ja yhteiskuntaa ylipäänsä tutkia tieteellisesti? Onko epätieteellistä

Rossi, Paolo - Modernin tieteen synty Euroopassa, ebook

Modernin tieteen synty Euroopassa

Rossi, Paolo

26,00€

Italialaisen Paolo Rossin teos modernin tieteen synnystä johdattaa lukijan yleistajuisesti tieteen historiaan ja sen herättämiin tieteenfilosofisiin kysymyksiin. Rossi tutkii eri tieteenalojen koulukuntien välisiä yhteenottoja ja niiden taustalla

Onnellisesti eksyksissä

Onnellisesti eksyksissä

Vaahtera, Veera

18,00€

Emman tulee valmistua, hankkia työpaikka ja perustaa oma koti, ennen kuin hänestä tulee maailman vanhin opiskelija-asuntosäätiön soluhuoneessa majaileva humanististen tieteiden kandidaatti.
Käytännössä tie aikuisuuteen