Login

Search "html dtd"

Hermundstad, Helen - XML - XML, DTD:er och XSL - Avancerad Pocket, ebook

XML - XML, DTD:er och XSL - Avancerad Pocket

Hermundstad, Helen

18,05€

XML lär ut grunderna och de kringliggande tekniker som du behöver känna till för att använda XML, DTD:er och CSS. DTD:er används för att bestämma vilka märken som får användas i XML-dokument. XSL och CSS används för att formatera XML

Ray, Deborah S. - Mastering HTML and XHTML, ebook

Mastering HTML and XHTML

Ray, Deborah S.

66,90€

Master the Core of All Web Development—And Prepare for the Future
Mastering HTML and XHTML is the most complete, up-to-date book on the core language of the Web. You'll learn everything you need to know about coding web pages in both HTML

Duckett, Jon - Beginning HTML, XHTML, CSS, and JavaScript, ebook

Beginning HTML, XHTML, CSS, and JavaScript

Duckett, Jon

30,80€

An indispensable introductory guide to creating web pages using the most up-to-date standards
This beginner guide shows you how to use XHTML, CSS, and JavaScript to create compelling Web sites. While learning these technologies, you will discover…

Fawcett, Joe - Beginning XML, 5th Edition, ebook

Beginning XML, 5th Edition

Fawcett, Joe

35,20€

A complete update covering the many advances to the XML language
The XML language has become the standard for writing documents on the Internet and is constantly improving and evolving. This new edition covers all the many new XML-based technologies…

Ronne, Erik - XHTML - Avancerad Pocket, ebook

XHTML - Avancerad Pocket

Ronne, Erik

18,05€

XHTML, eXtensible HyperText Markup Language, är en speciell dialekt av det nya markeringsspråket XML som simulerar HTML. Poängen med XHTML är att det är korrekt XML, men ändå förstås av äldre webbläsare som inte kan XML. XHTML kan därför fungera som en smidig övergång