Login

Search "hemnätverk"

Lindgren, Göran - Trådlösa nätverk och säkerhet på hemdatorn, ebook

Trådlösa nätverk och säkerhet på hemdatorn

Lindgren, Göran

9,90€

I den här boken får du lära dig att skapa ett hemnätverk och koppla samman dina datorer och annan utrustning. Du får också lära dig att sätta upp ett trådlöst nätverk och använda de säkerhetsfunktioner som finns för att skydda dig och dina data. Du får också en genomgång