Login

Search "grunderna i Windows Vista"

Malmirae, Pekka - Windows Vista, ebook

Windows Vista

Malmirae, Pekka

20,90€

Är du en ny datoranvändare eller vill du uppgradera dina kunskaper till Windows Vista-miljön? Med hjälp av den här boken lär du dig effektivt grunderna i Windows Vista.