Login

Search "filosofit"

Määttänen, Pentti - Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin, ebook

Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin

Määttänen, Pentti

22,20€

Filosofia, johdatus peruskysymyksiin on yliopistojen ja avoimen korkeakoulun käyttöön tarkoitettu kurssikirja opintojaan aloittaville. Kirjassa käsitellään filosofian eri alueita ja perusongelmia sekä vuosisatamme filosofian keskeisiä edustajia. Tarkastelutapa on ongelmakeskeinen,

Oittinen, Vesa (toim.) - Immanuel Kantin filosofia, ebook

Immanuel Kantin filosofia

Oittinen, Vesa (toim.)

27,75€

Immanuel Kantin (1724-1804) filosofiaa arvostetaan yhä enemmän, monet pitävät häntä jo modernin ajan tärkeimpänä filosofina. Immanuel Kantin filosofia on läpileikkaus tämänhetkisestä Kant-tutkimuksesta. Koti- ja ulkomaiset asiantuntijat

Kovalainen, Heikki A. - Mitä on filosofia?, ebook

Mitä on filosofia?

Kovalainen, Heikki A.

23,85€

Teoksessa suomalaiset filosofit pohtivat kysymystä filosofian olemuksesta ja perusteista. Mitä filosofia on? Millaisia asioita se tutkii? Onko filosofian tehtävä tarjota vastauksia vai esittää kysymyksiä? Onko filosofisiin ongelmiin mahdollista

Oksala, Johanna - Feministinen filosofia, ebook

Feministinen filosofia

Oksala, Johanna

22,20€

Mitä annettavaa feminismillä on filosofialle ja filosofialla feministiselle ajattelulle ja toiminnalle? Feministinen filosofia selventää monia ennakkokäsityksiä, joita "feministiseen filosofiaan" liittyy. Se esittelee feministisen filosofian moniäänisyyttä

Lipsonen, Arttu - Kahjo ja Filosofi: Tositarina, ebook

Kahjo ja Filosofi: Tositarina

Lipsonen, Arttu

14,00€

Filosofi on innokas marjanpoimija, joka puolukkaretkellään tapaa metsässä asuvan, oudosti käyttäytyvän Kahjon. Miesten tapaamisesta seuraa keskustelu, joka kertoo kaiken... Kahjo ja Filosofi on kuin peili, joka riisuu lukijansa alastomaksi. Tositarina

Korkman, Petter - Filosofian historian kehityslinjoja, ebook

Filosofian historian kehityslinjoja

Korkman, Petter

22,20€

Teos tarkastelee filosofian historiaa esisokraatikoista ja Platonista Kantiin, Hegeliin ja moderniin logiikkaan. Se esittelee filosofian historian ydinkäsitteitä sekä keskeisiä suuntauksia, ongelmia ja ajattelijoita. Lisäksi pohditaan filosofian…

Juti, Riku - Tiedon filosofia: Antiikista nykyaikaan, ebook

Tiedon filosofia: Antiikista nykyaikaan

Juti, Riku

27,75€

Teos vie lukijansa tiedon filosofiaan ja sen vuosituhantiseen historiaan antiikin Kreikan, Intian ja Kiinan varhaisimmista tunnetuista ajattelijoista Russellin, Wittgensteinin ja Popperin kaltaisiin 1900-luvun filosofeihin. Teoksessa

Saarinen, Risto - Keskiajan filosofia, ebook

Keskiajan filosofia

Saarinen, Risto

22,20€

Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin vuorovaikutuksessa teologian suhde filosofiaan tuli jatkuvan älyllisen pohdinnan kohteeksi. Keskiajan filosofia esittelee yleistajuisesti ja kattavasti keskiajan filosofian tärkeimpiä