Login

Search "förlåtelse"

Sandström, Peter - Till dig som saknas, ebook

Till dig som saknas

Sandström, Peter

6,20€

Om människan också utvecklas mycket långsamt och under stort arbete, kan han eller hon ändå finna förlåtelse. Sandström skriver precist och intensivt, skiljer sig från mängden; man glömmer honom inte. Samlingen Till dig som saknas (Schildts&Söderströms)