Login

Search "etiikka"

Spinoza, Benedictus de - Etiikka, ebook

Etiikka

Spinoza, Benedictus de

18,10€

Etiikka käsittelee Jumalaa ja maailmaa, ihmisen intohimoja sekä ymmärryksen rajoja ja mahdollisuuksia. Jos kaikki tapahtuu kausaalilakien mukaisesti, mitä sijaa jää etiikalle? Mitä tarkoittaa kysymys hyvästä ja pahasta,

Leino-Kilpi, Helena - Etiikka hoitotyössä, ebook

Etiikka hoitotyössä

Leino-Kilpi, Helena

37,10€

Kirjassa luodaan perusta hoitotyön etiikalle, hoitotyössä tapahtuvalle eettiselle päätöksenteolle ja eettiselle ongelmanratkaisulle. Kirja on saatavana painettuna Sanoma Pron verkkokaupasta: https://tuotteet.sanomapro.fi/bu561128-etiikka-hoitotyossa.html

Pietarinen, Juhani - Etiikan teorioita, ebook

Etiikan teorioita

Pietarinen, Juhani

22,20€

Teos esittelee 1900-luvun tärkeimpiä analyyttisen etiikan suuntauksia ja teoreettisia rakennelmia. Siinä tarkastellaan moraalifilosofisen tutkimuksen luonnetta ja erityisesti niitä käsitteiden merkitysten ongelmia, joiden selvittämiseksi analyyttinen etiikka

Räikkä, Juha - Esseitä etiikasta, ebook

Esseitä etiikasta

Räikkä, Juha

94,75€

Esseitä etiikasta koostuu viidestätoista kirjoituksesta, jotka kaikki koskevat tavalla tai toisella etiikkaa ja moraalia. Teos jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan moraalipsykologian ongelmia, toisessa yhteiskuntaetiikan

Mäntylä, Jorma - Journalistin etiikka, ebook

Journalistin etiikka

Mäntylä, Jorma

22,20€

Journalistin etiikka on kauan odotettu perusteos mediasta ja sen eettisistä kysymyksistä. Näiden kysymysten pohdinta on erityisen tärkeää nyt, kun viestintäympäristö ja median omistus ketjuuntuvat. Teoksessa analysoidaan Julkisen sanan neuvoston merkittävimpiä ratkaisuja viimeisen

Pietarinen, Juhani - Opas Spinozan Etiikkaan, ebook

Opas Spinozan Etiikkaan

Pietarinen, Juhani

27,75€

Mitä ovat ilo ja suru? Miten vaikuttavat rakkaus ja viha? Millainen on vapaa ihminen? Miten Jumala on ymmärrettävä - ja millaista on hyvä elämä? Opas Spinozan Etiikkaan on kansainvälisestikin erityislaatuinen kirja: vaikeana pidetyn filosofian klassikon yksityiskohtainen ja perinpohjainen

Oksanen, Markku - Ympäristöetiikan perusteet: Luonne, historia ja käsitteet, ebook

Ympäristöetiikan perusteet: Luonne, historia ja käsitteet

Oksanen, Markku

27,75€

Pitääkö sutta suojella vai voidaanko susi kohdattaessa kaataa? Kuka on vastuussa 1600-luvulla hävinneen dodon sukupuutosta? Pitääkö ympäristöasioista päätettäessä painottaa tieteellistä asiantuntemusta vai paikallista maallikkoymmärrystä? Tuleeko luonnon monimuotoisuuden suojelun perustua vapaaehtoisuuteen vai

Hallamaa, Jaana - Yhdessä toimimisen etiikka, ebook

Yhdessä toimimisen etiikka

Hallamaa, Jaana

27,75€

Yhdessä toimimisen etiikka laajentaa perinteistä moraalikeskustelua tarkastelemalla erityisesti ihmisten välistä yhteistoimintaa. Teos tarjoaa yksinkertaisia käsitteellisiä välineitä, joiden avulla yhdessä toimimista voidaan pohtia ja ymmärtää. Teoksessa