Login

Search "etiikka"

Räikkä, Juha - Esseitä etiikasta, ebook

Esseitä etiikasta

Räikkä, Juha

57,25€

Esseitä etiikasta koostuu viidestätoista kirjoituksesta, jotka kaikki koskevat tavalla tai toisella etiikkaa ja moraalia. Teos jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan moraalipsykologian ongelmia, toisessa yhteiskuntaetiikan

Pietarinen, Juhani - Etiikan teorioita, ebook

Etiikan teorioita

Pietarinen, Juhani

25,00€

Teos esittelee 1900-luvun tärkeimpiä analyyttisen etiikan suuntauksia ja teoreettisia rakennelmia. Siinä tarkastellaan moraalifilosofisen tutkimuksen luonnetta ja erityisesti niitä käsitteiden merkitysten ongelmia, joiden selvittämiseksi analyyttinen etiikka

Mäntylä, Jorma - Journalistin etiikka, ebook

Journalistin etiikka

Mäntylä, Jorma

25,00€

Journalistin etiikka on kauan odotettu perusteos mediasta ja sen eettisistä kysymyksistä. Näiden kysymysten pohdinta on erityisen tärkeää nyt, kun viestintäympäristö ja median omistus ketjuuntuvat. Teoksessa analysoidaan Julkisen sanan neuvoston merkittävimpiä ratkaisuja viimeisen

Pietarinen, Juhani - Opas Spinozan Etiikkaan, ebook

Opas Spinozan Etiikkaan

Pietarinen, Juhani

29,00€

Mitä ovat ilo ja suru? Miten vaikuttavat rakkaus ja viha? Millainen on vapaa ihminen? Miten Jumala on ymmärrettävä – ja millaista on hyvä elämä? Opas Spinozan Etiikkaan on kansainvälisestikin erityislaatuinen kirja: vaikeana pidetyn filosofian klassikon yksityiskohtainen ja perinpohjainen

Hallamaa, Jaana - Yhdessä toimimisen etiikka, ebook

Yhdessä toimimisen etiikka

Hallamaa, Jaana

29,00€

Yhdessä toimimisen etiikka laajentaa perinteistä moraalikeskustelua tarkastelemalla erityisesti ihmisten välistä yhteistoimintaa. Teos tarjoaa yksinkertaisia käsitteellisiä välineitä, joiden avulla yhdessä toimimista voidaan pohtia ja ymmärtää. Teoksessa

Baggini, Julian - Etiikan pikkujättiläinen, ebook

Etiikan pikkujättiläinen

Baggini, Julian

30,00€

Foslin menestysteos Etiikan pikkujättiläinen auttaa jokaista moraaliongelmien parissa painiskelevaa tarkentamaan, tehostamaan ja terävöittämään ajatteluaan. Helppotajuisesti se johdattaa etiikan ongelmiin, tutustuttaa keskeiskäsitteisiin

Gylling, Heta - Kehityksen etiikka ja filosofia, ebook

Kehityksen etiikka ja filosofia

Gylling, Heta

24,00€

Kehitysyhteistyössä on yleensä ensin toimittu, ja vasta sitten on pohdittu, miksi asiat eivät menneetkään suunnitelmien mukaan. Kehitysyhteistyö herättääkin - tai sen ainakin pitäisi herättää - monenlaisia kysymyksiä: kuinka löytää oikean,…

Enwald, Marika - Etiikan haasteet: FI2, ebook

Etiikan haasteet: FI2

Enwald, Marika

20,00€

Etiikan haasteet on lukion filosofian etiikan kurssin oppikirja ja jatkoa johdantokurssin kirjalle Filosofian haasteet. Kirjan keskusteleva ja perusteleva ote haastaa lukijan ajattelemaan itsenäisesti sekä tarjoaa välineitä moraalisten näkemysten