Login

Search "ennakointi"

Arnkil, Tom Erik - Huoli puheeksi - Opas varhaisista dialogeista, ebook

Huoli puheeksi - Opas varhaisista dialogeista

Arnkil, Tom Erik

22,00€

Oppaan tarkoituksena on madaltaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden kynnystä varhaiseen puuttumiseen. Työntekijä saattaa olla huolissaan, kuinka lapselle tai nuorelle on käymässä, jos auttamisyritykset jatkuvat ennallaan.…

Arnkil, Tom Erik - "Nehän kuunteli meitä!", ebook

"Nehän kuunteli meitä!"

Arnkil, Tom Erik

29,00€

”Nehän kuunteli meitä!” Tuo huudahdus on hämmästyneeltä asiakkaalta. Työntekijä kuunteli juuri häntä, kiinnostuneena juuri hänen näkökulmastaan, juuri tuossa hetkessä – yrittämättä kiirehtiä johonkin työnormin vaatimaan maaliin. Tutkimusprofessori…

Virtanen, Petri - Tiedolla johtaminen julkishallinnossa, ebook

Tiedolla johtaminen julkishallinnossa

Virtanen, Petri

0,00€

Teoksessa pohditaan muun muassa tieteellisen tiedon merkitystä hallinnollisten uudistusten toimeenpanossa, tiedolla johtamisen teoreettisia lähtökohtia, tiedon merkitystä osana päätöksentekoa, julkisen politiikan näyttöperusteisuutta ja ennakointitiedon roolia

Hiltunen, Elina - Matkaopas tulevaisuuteen, ebook

Matkaopas tulevaisuuteen

Hiltunen, Elina

20,10€

Kirja käy läpi ennakoinnin peruskäsitteistön ja -tekniikat, mm. trendit, villit kortit, heikot signaalit ja skenaarioprosessit. Kirjassa korostetaan, että muutosta voi myös tehdä. Heikkojen signaalien avulla voimme murtaa pinttyneitä ajatusmallejamme ja luoda

Harmoinen, Taina  - Maatilayrityksen menestystekijät, ebook

Maatilayrityksen menestystekijät

Harmoinen, Taina

15,00€

Kirjassa käsitellään lisäksi tulevaisuuden ennakointia ja oikeiden investointipäätösten tekemistä, joita myös vaaditaan menestyvältä maatilayrittäjältä. Maatila on yrittäjälle sekä työpaikka että koti. Siksi taloudellisten seikkojen lisäksi menestymistä

Hyyti, Jari - Haastavat asiakastilanteet: väkivalta työssä, ebook

Haastavat asiakastilanteet: väkivalta työssä

Hyyti, Jari

29,40€

Suomessa väkivallalle tai sen uhalle altistuu yli 100 000 työntekijää vuosittain ja määrä on kasvussa. Haastavat asiakastilanteet – väkivalta työssä on organisaatio- ja työntekijätasolle suunnattu käytännönläheinen teos. Kirja on…

Huotilainen, Minna - Näin aivot oppivat, ebook

Näin aivot oppivat

Huotilainen, Minna

25,10€

36,35€

Aivot eivät ole jäykkä mötikkä, joka kohtalonomaisesti määrää rajat osaamisellemme ja tekemisellemme, vaan ne ovat muovautuva alusta. On viisainta muokata ajatteluaan, uskomuksiaan ja toimintatapojaan sitä tosiasiaa kohti, että aivot harjaantuvat…

Lehtonen, Joel - Sorron lapset, Punainen mies, ebook

Sorron lapset, Punainen mies

Lehtonen, Joel

10,00€

Suuri yhteiskunnallinen kaksoisromaani Sorron lapset (1923) ja Punainen mies (1925) on tutkielma vuoden 1918 aattovuosista ja kansalaissotaan johtaneesta kehityksestä. Tummasävyinen teospari kuvaa vuosisadan alun pikkukaupunkia ja sen poroporvarillisuutta…