Login

Search "dialogi"

Alhanen, Kai - Dialogi demokratiassa, ebook

Dialogi demokratiassa

Alhanen, Kai

25,70€

Dialogi demokratiassa osoittaa vuoropuhelun välttämättömyyden katoavan kansanvallan pelastamiseksi. Filosofian perinteestä ammentaen teos esittelee dialogin edellyttämiä kykyjä. Samalla luonnostellaan uudenlaista osallisuustajun

Arnkil, Tom Erik - Huoli puheeksi - Opas varhaisista dialogeista, ebook

Huoli puheeksi - Opas varhaisista dialogeista

Arnkil, Tom Erik

19,50€

Näin avautuvat myös dialogin jatkumisen näköalat. Huolen käsitettä ja kunnioittavaa varhaista puuttumista selvennetään muun muassa ns. huolen vyöhykkeistön avulla. Se auttaa arvioimaan omia toimintamahdollisuuksia ja yhteistyön tarpeita. Oppaassa esitettyä

Kokkola, Tiia - Satutuntien dialogeja, ebook

Satutuntien dialogeja

Kokkola, Tiia

6,00€

Tiia Kokkolan esikoiskokoelman runot ovat tuokiokuvia empaattisista kohtaamisista ja elämänkokoisista tunnelmista vuosina 2005-2016. Runot heijastelevat herkän runotytön kasvua nuoresta aikuiseksi ja opiskelijasta sosiaalityöntekijäksi. Runoissa…

Piha, Kirsi - Dialogi - Paremman työelämän puolesta, ebook

Dialogi - Paremman työelämän puolesta

Piha, Kirsi

34,60€

Se perustuu Dialogi-hankkeeseen; jossa kartoitettiin Aalto-yliopiston opiskelijoiden asenteita työhön sekä työnantajien ajatuksia työelämän suunnasta. Ensimmäistä kertaa Y-sukupolvi esitellään heidän omalla äänellään eikä arvaillen.

Heikka, Mikko - Uskonnot kohtaavat: Mahdollisuus parempaan maailmaan?, ebook

Uskonnot kohtaavat: Mahdollisuus parempaan maailmaan?

Heikka, Mikko

24,90€

Teos esittelee uskontojen kohtaamisen edellytyksiä, uskontodialogin uusimpia menetelmiä sekä uskontojen kasvavaa panosta maailmanlaajuisia uhkia torjuttaessa. Uskonnot ovat aiheuttaneet konflikteja ja levottomuuksia. Nyt ne ovat yhä tärkeämpi osa globaalien ongelmien

Ahonen, Tiina - Teologian ilmansuuntia, ebook

Teologian ilmansuuntia

Ahonen, Tiina

22,20€

Käsitteet vapautuksen teologia, kontekstuaalinen teologia ja uskontodialogi saavat kirjassa konkreettisen sisällön. Siinä valotetaan uusia tulkintoja kristinuskosta niin teologeille, kulttuuritieteilijöille kuin kaikille globalisaatiokysymyksistä kiinnostuneille.