Login

Search "asunto-osakeyhtiö"

Aunola, Essi - Huoneiston hallintaanotto asunto-osakeyhtiössä, ebook

Huoneiston hallintaanotto asunto-osakeyhtiössä

Aunola, Essi

47,90€

Asunto- ja kiinteistöasioihin erikoistuneina lakimiehinä Essi Aunola ja Aki Rosén ovat sisällyttäneet kirjaan runsaasti oikeustapausselostuksia ja niiden juridista pohdintaa. Kirja on tarkoitettu ammatti-isännöitsijöiden sekä asianajajien ja muiden lakimiesten

Tomperi, Soile - Kehittyvä kirjanpitotaito, ebook

Kehittyvä kirjanpitotaito

Tomperi, Soile

From 8,80€

arvonlisäverotusta, poistoja, osatuloutusta, käyttöomaisuuden arvonkorotuksia, rahoitustoimen kirjauksia sekä osakeyhtiön pääoman korottamista. Lisäksi käsitellään osuuskuntien, yhdistysten ja asunto-osakeyhtiöiden

Erma, Juhani - Hyvä hallitustyö, ebook

Hyvä hallitustyö

Erma, Juhani

47,80€

Kirjan lopun laaja liiteosio sisältää muun muassa osakeyhtiölain, asialuettelon listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi, listayhtiöiden hallinnointikoodin sekä pöytäkirja- ja työjärjestysmalleja. Hyvä hallintotapa elää ja kehittyy koko ajan. Teoksen

Rakennustieto, Oy - Keittiön remontti, ebook

Keittiön remontti

Rakennustieto, Oy

24,85€

Tämän lisäksi selvitetään asukasta koskevat asunto-osakeyhtiölain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. Kirja perustuu alan asiantuntijoiden artikkeleihin ja RT-ohjekortteihin. Kirjaan valitut RT-ohjekortit sisältävät yksityiskohtaista

Airisto, Kari-Matti - Uusi lakikirja 2004, ebook

Uusi lakikirja 2004

Airisto, Kari-Matti

115,30€

Uusi lakikirja 2004 on otos Suomen lainsäädännöstä ja se sisältää keskeiset säädökset kaikilta oikeudenaloilta. Säädökset on järjestetty oikeusaloittain ja teoksen käyttöä helpottaa asiahakemisto. Teos soveltuu työvälineeksi kaikille…

Tomperi, Soile - Tilintarkastus – Normeista käytäntöön, ebook

Tilintarkastus – Normeista käytäntöön

Tomperi, Soile

41,95€

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhtiöiden, yhdistysten sekä säätiöiden tilintarkastuksen erityispiirteitä tarkastellaan kirjassa erikseen. Tilintarkastus - Normeista käytäntöön esittelee kattavasti myös