Login

Search "arviointi"

Toivola, Marika - Käänteinen arviointi, ebook

Käänteinen arviointi

Toivola, Marika

34,60€

Uutuusteos formatiivisen arvioinnin merkityksestä oppimiskulttuurin rakentamisessa Käänteinen arviointi keskittyy arvioinnin pedagogisen tehtävän ytimeen. Käänteisessä arvioinnissa on kyse formatiivisesta

Luostarinen, Aki - Arvioinnin käsikirja, ebook

Arvioinnin käsikirja

Luostarinen, Aki

27,10€

Arviointi on mustaa ja valkoista! Ehei – kouluissa on mahdollista hyödyntää koko arviointimenetelmien värikirjoa! Monipuolisesti toteutettu arviointi ohjaa kestävästi niin opettajan työtä kuin oppijan

Oulasvirta, Lasse - Tarkastus ja arviointi, ebook

Tarkastus ja arviointi

Oulasvirta, Lasse

0,00€

Miten tilintarkastajatutkintojärjestelmä julkisen ja yksityisen rajapinnassa tulisi organisoida? Millainen talousinformaatio ohjaa kuntien ulkoistamispäätöksiä? Millaisia ongelmia liittyy julkisen hallinnon tuottavuusohjelmiin? Millainen on eduskunnan muuttuva rooli valtiontalouden valvonnassa? Teoksessa jäsennetään

Tuominen, Kari - Innovatiivisuuden arviointi- - EFQM 2013, ebook

Innovatiivisuuden arviointi- - EFQM 2013

Tuominen, Kari

27,30€

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty EFQM -pisteitystaulukolla ja linkeillä täydentäviin kirjoihin. Saatavilla painettuna ja e-kirjana sekä suomeksi että englanniksi.
Innovaatioiden tarkoituksena on luoda uutta arvoa asiakkaille. Osa…

Hartikainen, Sirpa - Geriatria, arvioinnista kuntoutukseen, ebook

Geriatria, arvioinnista kuntoutukseen

Hartikainen, Sirpa

44,35€

Kirjassa Geriatria - arvioinnista kuntoutukseen käydään järjestelmällisesti lävitse, kuinka tunnistaa ja hoitaa iäkkäille tyypillisiä terveysongelmia. Lisäksi kirjassa perehdytään geriatriseen kuntoutukseen ja toimintakykyä tukevaan

Kihn, Lili-Anne - Näkökulmia arviointiin ja valvontaan, ebook

Näkökulmia arviointiin ja valvontaan

Kihn, Lili-Anne

17,75€

Arvioinnilla ja valvonnalla on 2010-luvulla lukuisia kehittämishaasteita. Miten arvioida tuloksellisuutta ja tuottavuustavoitteita erilaisissa ympäristöissä? Mitä mahdollisuuksia on valvoa ja torjua harmaata taloutta tai arvioida kuntarakenneuudistusta? Tämän kirjan artikkeleissa