Login

Search "analyysi"

Hyvärinen, Matti - Haastattelun analyysi, ebook

Haastattelun analyysi

Hyvärinen, Matti

25,75€

Millä eri tavoilla aineistoa voi analysoida? Mikä on teorian paikka analyysissä? Mitä eroa on haastattelun ja analyysin teemoilla? Mitä tarkoittaa sisällönanalyysi? Miten aineiston jatkokäyttö

Jokinen, Arja - Diskurssianalyysi, ebook

Diskurssianalyysi

Jokinen, Arja

23,95€

Diskurssianalyysi tuo jälleen opiskelijoiden ja tutkijoiden saataville yhdessä niteessä klassikoksi nousseet oppikirjat Diskurssianalyysin aakkoset ja Diskurssianalyysi liikkeessä. Teos johdattelee havainnollisten

Jokinen, Arja - Diskurssianalyysi liikkeessä, ebook

Diskurssianalyysi liikkeessä

Jokinen, Arja

15,10€

Diskurssianalyysi liikkeessä tarjoaa ajattelun ja tutkimisen välineitä lukijoille, jotka ovat kiinnostuneet kielenkäytöstä sosiaalisena toimintana. Se soveltuu yhtä hyvin yliopiston opiskelijoille ja opettajille kuin tutkijoillekin. Kirjan päähuomio on vuorovaikutuksen erittelyssä

Kallunki, Juha-Pekka - Tilinpäätösanalyysi, ebook

Tilinpäätösanalyysi

Kallunki, Juha-Pekka

65,65€

Kirjassa kuvataan tilinpäätösanalyysiä taloudellisen päätöksenteon osana erityisesti yrityksen omistajan näkökulmasta. Analyysin antamaa kuvaa verrataan omistajan yritykselle asettamiin tavoitteisiin: mitä yrityksen täytyy tehdä paremmin

Niskanen, Jyrki - Tilinpäätösanalyysi, ebook

Tilinpäätösanalyysi

Niskanen, Jyrki

From 8,80€

Tilinpäätösanalyysi johdattaa yrityksen virallisen tilinpäätöksen perusteella tehtävän taloudellisen analyysin perusteisiin erityisesti yrityksen ulkopuolisten sidosryhmien näkökulmasta. Kaikkia osa-alueita tarkastellaan kokonaisvaltaisten

ry, Yritystutkimus - Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, ebook

Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi

ry, Yritystutkimus

27,75€

Tilinpäätösanalyysilla selvitetään yrityksen kannattavuutta, rahoitusta ja pääomarakennetta. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi -oppaassa esitellään yrityksen liiketaloudellisten tunnuslukujen perusteet ja laskentatavat sekä esimerkki

Heikkinen, Vesa - Genreanalyysi: Tekstilajitutkimuksen käsikirja, ebook

Genreanalyysi: Tekstilajitutkimuksen käsikirja

Heikkinen, Vesa

31,05€

Genreanalyysi on kattava esitys tekstilajitutkimuksesta ja sen käsitteistä. Mitä genre tarkoittaa? Millaisia genrejä on? Miten genret muuttuvat? Miten genret liittyvät ihmisten välisiin valtasuhteisiin? Kirjoitetun ja puhutun kielenkäytön lisäksi pureudutaan

Eronen, Ari  - Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin, ebook

Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin

Eronen, Ari

17,75€

Metodioppaan Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin ovat kirjoittaneet kasvatustieteen asiantuntijat. Se on tarkoitettu opiskelijoiden lisäksi kaikille laadullisesta tutkimuksesta kiinnostuneille. Kirja soveltuu erityisesti tutkimustaan aloitteleville, mutta