Login

Search "analyysi"

Hyvärinen, Matti - Haastattelun analyysi, ebook

Haastattelun analyysi

Hyvärinen, Matti

29,00€

Millä eri tavoilla aineistoa voi analysoida? Mikä on teorian paikka analyysissä? Mitä eroa on haastattelun ja analyysin teemoilla? Mitä tarkoittaa sisällönanalyysi? Miten aineiston jatkokäyttö

Yritystutkimus ry - Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, ebook

Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi

Yritystutkimus ry

29,00€

Tilinpäätösanalyysilla selvitetään yrityksen kannattavuutta, rahoitusta ja pääomarakennetta. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi -oppaassa esitellään yrityksen liiketaloudellisten tunnuslukujen perusteet ja laskentatavat sekä esimerkki

Niskanen, Jyrki - Tilinpäätösanalyysi, ebook

Tilinpäätösanalyysi

Niskanen, Jyrki

From 9,90€

Tilinpäätösanalyysi johdattaa yrityksen virallisen tilinpäätöksen perusteella tehtävän taloudellisen analyysin perusteisiin erityisesti yrityksen ulkopuolisten sidosryhmien näkökulmasta. Kaikkia osa-alueita tarkastellaan kokonaisvaltaisten

Mäkikalli, Aino - Johdatus kirjallisuusanalyysiin, ebook

Johdatus kirjallisuusanalyysiin

Mäkikalli, Aino

18,90€

Johdatus kirjallisuusanalyysiin tutustuttaa lukijansa kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin, jotka jokaisen kirjallisuustieteen opiskelijan, opettajan ja kirjallisuustieteellistä keskustelua seuraavan tulisi tuntea. Johdantoluvussa esitellään kirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta

Eronen, Ari  - Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin, ebook

Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin

Eronen, Ari

20,00€

Metodioppaan Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin ovat kirjoittaneet kasvatustieteen asiantuntijat. Se on tarkoitettu opiskelijoiden lisäksi kaikille laadullisesta tutkimuksesta kiinnostuneille. Kirja soveltuu erityisesti tutkimustaan aloitteleville, mutta

Salmi, Ilari - Mitä tilinpäätös kertoo?, ebook

Mitä tilinpäätös kertoo?

Salmi, Ilari

From 9,90€

Teoksessa paneudutaan myös kassavirtaan, talouden tunnuslukujen tulkintaan sekä toimialanvertailujen ja markkina-analyysien tekoon. Kirja soveltuu työssään taloudellista informaatiota tarvitseville sekä oppikirjaksi korkeakouluihin.