Login

Search "analyysi"

Hyvärinen, Matti - Haastattelun analyysi, ebook

Haastattelun analyysi

Hyvärinen, Matti

29,00€

Millä eri tavoilla aineistoa voi analysoida? Mikä on teorian paikka analyysissä? Mitä eroa on haastattelun ja analyysin teemoilla? Mitä tarkoittaa sisällönanalyysi? Miten aineiston jatkokäyttö

Kallunki, Juha-Pekka - Tilinpäätösanalyysi, ebook

Tilinpäätösanalyysi

Kallunki, Juha-Pekka

74,00€

Kirjassa kuvataan tilinpäätösanalyysiä taloudellisen päätöksenteon osana erityisesti yrityksen omistajan näkökulmasta. Analyysin antamaa kuvaa verrataan omistajan yritykselle asettamiin tavoitteisiin: mitä yrityksen täytyy tehdä paremmin

Yritystutkimus ry - Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, ebook

Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi

Yritystutkimus ry

29,00€

Tilinpäätösanalyysilla selvitetään yrityksen kannattavuutta, rahoitusta ja pääomarakennetta. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi -oppaassa esitellään yrityksen liiketaloudellisten tunnuslukujen perusteet ja laskentatavat sekä esimerkki

Heikkinen, Vesa - Genreanalyysi: Tekstilajitutkimuksen käsikirja, ebook

Genreanalyysi: Tekstilajitutkimuksen käsikirja

Heikkinen, Vesa

35,00€

Genreanalyysi on kattava esitys tekstilajitutkimuksesta ja sen käsitteistä. Mitä genre tarkoittaa? Millaisia genrejä on? Miten genret muuttuvat? Miten genret liittyvät ihmisten välisiin valtasuhteisiin? Kirjoitetun ja puhutun kielenkäytön lisäksi pureudutaan

Mäkikalli, Aino - Johdatus kirjallisuusanalyysiin, ebook

Johdatus kirjallisuusanalyysiin

Mäkikalli, Aino

18,90€

Johdatus kirjallisuusanalyysiin tutustuttaa lukijansa kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin, jotka jokaisen kirjallisuustieteen opiskelijan, opettajan ja kirjallisuustieteellistä keskustelua seuraavan tulisi tuntea. Johdantoluvussa esitellään kirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta

Eronen, Ari  - Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin, ebook

Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin

Eronen, Ari

20,00€

Metodioppaan Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin ovat kirjoittaneet kasvatustieteen asiantuntijat. Se on tarkoitettu opiskelijoiden lisäksi kaikille laadullisesta tutkimuksesta kiinnostuneille. Kirja soveltuu erityisesti tutkimustaan aloitteleville, mutta

Salmi, Ilari - Mitä tilinpäätös kertoo?, ebook

Mitä tilinpäätös kertoo?

Salmi, Ilari

From 9,90€

Teoksessa paneudutaan myös kassavirtaan, talouden tunnuslukujen tulkintaan sekä toimialanvertailujen ja markkina-analyysien tekoon. Kirja soveltuu työssään taloudellista informaatiota tarvitseville sekä oppikirjaksi korkeakouluihin.