Login

Search "ajattelu"

Baggini, Julian - Ajattelun pikkujättiläinen, ebook

Ajattelun pikkujättiläinen

Baggini, Julian

26,60€

Ajattelun pikkujättiläinen antaa jokaiselle tehoisan tuumailun välineet.
Nykyisen informaatiotulvan keskellä ihminen on suojaton ilman asianmukaisia apuvälineitä. Mutta kriittisen ajattelijan tueksi tarjoutuu Julian Bagginin ja Peter S. Foslin Ajattelun

Haaparanta, Leila - Johdatus tieteelliseen ajatteluun, ebook

Johdatus tieteelliseen ajatteluun

Haaparanta, Leila

25,70€

Mitä on tieteellinen ajattelu? Miten tiede eroaa muista uskomusten muodostamisen tavoista? Millainen on tieteen maailmankuva ja suhde eettisiin kysymyksiin? Johdatus tieteelliseen ajatteluun esittelee eri tieteenalojen metodologisia kysymyksiä ja peruskäsitteitä.

Santalainen, Timo J. - Strateginen ajattelu, ebook

Strateginen ajattelu

Santalainen, Timo J.

58,55€

Vahvan strategisen ajattelun avulla saavutetaan jäljittelemätöntä johtamisetua”, sanoo Timo Santalainen, joka on lisännyt teoksensa kakkospainokseen tuoreita esimerkkejä strategisen ajattelun voimasta. Hänen mukaansa

Halinen, Irmeli - Ajattelun taidot ja oppiminen, ebook

Ajattelun taidot ja oppiminen

Halinen, Irmeli

27,95€

Kun tietoa on paljon ja sitä on helposti saatavilla, tiedon käsittelyn ja ajattelun taitojen, kuten tulkinnan, arvioinnin ja yhdistelyn, merkitys korostuu. Ajattelun taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja jatkuvalle

Alhanen, Kai - Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa, ebook

Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa

Alhanen, Kai

21,30€

Teos käsittelee ranskalaisen filosofin Michel Foucault'n (1926-1984) ajattelun lähtökohtia uudesta näkökulmasta ja osoittaa, että hänen moniaineksinen filosofiansa nojaa käytännön käsitteeseen. Teoksessa tehdään läpileikkaus Foucault'n tuotantoon ja selvitetään erityisesti

Miettinen, Satu - Muotoiluajattelu, ebook

Muotoiluajattelu

Miettinen, Satu

17,75€

Muotoiluajattelu-kirja antaa puheenvuoron muotoilusta ja muotoiluajattelusta sen pitkäaikaisille toimijoille ja kehittäjille. Kirja taustoittaa muotoiluajattelua, julkisten palveluiden muotoilua, muotoilua aluekehittämisessä

Santalainen, Timo J. - Strateginen ajattelu ja toiminta, ebook

Strateginen ajattelu ja toiminta

Santalainen, Timo J.

63,85€

Strategiat juurrutetaan organisaatioon "molempikätisesti": samanaikaisena strategisena ajatteluna ja toimintana. Kirja on saumaton jatko Strateginen ajattelu -teokselle. Se tarjoaa monipuolisia ajattelumalleja

Heikkinen, Antero - Historiallisen ajattelun historia, ebook

Historiallisen ajattelun historia

Heikkinen, Antero

16,75€

Historiallisella ajattelulla on aina ollut tärkeä asema eurooppalaisessa kulttuurissa. Aikakausien saatossa menneitä tapahtumia ja ilmiöitä on tulkittu hyvin eri tavoin – historia on näyttäytynyt kunkin ajan omassa kuvastimessa. Heikkisen teos luo kokonaiskuvaasiitä, miten menneisyyttä