Login

Search "YSE"

Junnonen, Juha-Matti - Rakennuttaminen, ebook

Rakennuttaminen

Junnonen, Juha-Matti

44,00€

Sen jälkeen pureudutaan rakennuttajan tehtäviin hankkeen eri vaiheissa sekä kerrotaan rakennuttamisesta pääasiassa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n näkökulmasta. Lopuksi luodaan katsaus kiinteistön käyttöön ja kiinteistöjohtamiseen. Kirja

Liuksiala, Aaro - Rakennussopimukset, ebook

Rakennussopimukset

Liuksiala, Aaro

118,00€

YSE 1998 -sopimusehtojen kohdat ja niiden tulkinnat käydään läpi viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa sekä selvitetään Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 keskeisimmät määräykset. Kirjassa on otettu huomioon rakennusalan sopimuskäytännössä