Login

Search "Terveys ja hyvinvointi"

Reivinen, Jukka - Kansan terveys, yksilön hyvinvointi, ebook

Kansan terveys, yksilön hyvinvointi

Reivinen, Jukka

19,00€

Onko terveys sairauden poissaoloa vai henkilökohtainen kokemus? Mitkä tekijät vaikuttavat kansanterveyteen, ja minkälaisilla valinnoilla ihminen voi vaikuttaa omaan terveyteensä? Inhimillisen elämän ja taloudenkin

Vaarama, Marja - Suomalaisten hyvinvointi 2014, ebook

Suomalaisten hyvinvointi 2014

Vaarama, Marja

28,00€

Suomalaisten hyvinvointi 2014 piirtää kokonaiskuvan väestön hyvinvoinnista ja terveydestä, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja kansalaisten asenteista. Yli 5 000 suomalaisen haastatteluun perustuva

Lammi-Taskula, Johanna - Lapsiperheiden hyvinvointi 2014, ebook

Lapsiperheiden hyvinvointi 2014

Lammi-Taskula, Johanna

26,00€

Lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia edistävän politiikan arvioimiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan kattavaa tutkimustietoa. Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 tarkastelee niin yleisen hyvinvoinnin

Kestilä, Laura - Suomalaisten hyvinvointi 2018, ebook

Suomalaisten hyvinvointi 2018

Kestilä, Laura

29,05€

Suomalaisten hyvinvointi 2018 tarjoaa tähän maisemaan ajantasaisen kokonaiskuvan väestön elinoloista, hyvinvoinnista, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä sekä kansalaisten asenteista.

Helén, Ilpo - Kansalaisuus ja kansanterveys, ebook

Kansalaisuus ja kansanterveys

Helén, Ilpo

24,00€

Terveyden vaalimisesta on tullut erottamaton osa nykyihmisen elämäntapaa, ja viime vuosina hyvinvointivaltion puolustaminen on kiteytynyt terveydenhuollon kriisiin. Kansalaisuus ja kansanterveys valottaa nykytilanteen