Login

Search "Mångspråkig"

Ståhlberg, Sabira - Polyglotta sabirica, ebook

Polyglotta sabirica

Ståhlberg, Sabira

4,40€

Finlands mångspråkigaste författare Sabira Ståhlberg har skrivit en rolig, attraktiv och tankeväckande diktsamling. Dikterna är på flera språk och innehåller olika synvinklar, ofta med överraskande och plötsliga vändningar i haikuns tre rader, eller längre dikter med skarp dialog.

Ståhlberg, Sabira - Polyglotta sabirica inglisch, ebook

Polyglotta sabirica inglisch

Ståhlberg, Sabira

4,40€

The most multilingual author in Finland, Sabira Ståhlberg, has written a funny, attractive and thought-provoking collection of poetry. The poetry consists of many languages and different points of view, often surprising and sudden in three-line haiku…