Login

Search "Lingsoft"

Suomen kielet tunnissa 1917–2017

Suomen kielet tunnissa 1917–2017

Karlsson, Fred

0,00€

Tällä Lingsoft kunnioittaa satavuotista itsenäistä Suomea. Opas esittelee tieteellisen tarkasti mutta helposti luettavassa muodossa meille niin arkisen asian – kielet, joita Suomessa käytetään. Kirjoittaja Fred Karlsson on yleisen kielitieteen emeritusprofessori

Kieli ja uusi talous

Kieli ja uusi talous

Tarmio, Timo

0,00€

Lingsoftin perustajat, Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen professori Fred Karlsson ja kieliteknologian professori Kimmo Koskenniemi, liikkuivat maailmanluokan innovaatioillaan digitalisaation ja uuden talouden syntymailla jo silloin, kun suuri murros oli vielä vain enne ja lupaus.

Turku tunnissa

Turku tunnissa

Lipasti, Roope

0,00€

Lingsoftin One-Hour Words -sanakirjat on tarkoitettu kaikille uteliaille ihmisille tilanteisiin ja harrastuksiin, joissa on hetki aikaa tutustua asiaan. Niiden avulla jokainen pääsee asiaan sisälle ja saa uusia oivalluksia tunnissa. Mainostajalle sanastot ovat kestävä, helposti kohdennettava

The designer's touch in Turku

The designer's touch in Turku

Heinänen, Salla

0,00€

This booklet has been complied in honour of the Capital of Culture for 2011 and the Finnish Association of Designers Ornamo 100-year anniversary, and it belongs to the Lingsoft Oy One Hour Words series of publications. The booklet is easy to carry in your pocket, but

Muotoilijan kädenjäljet Turussa

Muotoilijan kädenjäljet Turussa

Heinänen, Salla

0,00€

Kirjanen on koottu sekä kulttuuripääkaupunkivuoden että muotoilijoiden keskusjärjestö Ornamon satavuotisjuhlan kunniaksi, ja se kuuluu Lingsoft Oy:n julkaisemaan one-hour words –sarjaan. Kirjanen kulkee kätevästi mukana taskussa, mutta sitä voi lukea myös

I formgivarnas fotspår i Åbo

I formgivarnas fotspår i Åbo

Heinänen, Salla

0,00€

Den lilla boken har sammanställts med anledning av såväl kulturhuvudstadsåret som formgivarnas centralorganisation Ornamos 100-årsjubileum och den ingår i Lingsoft Ab:s publikationsserie one-hour words. Boken kan behändigt stoppas i fckan, men den kan även

Suomen puolustus tunnissa

Suomen puolustus tunnissa

Iivonen, Jyrki

0,00€

Suomen puolustus tunnissa -kirjanen on rennolla otteella tehty, nopeasti luettavissa ja omaksuttavissa oleva tietopaketti Suomen puolustukseen, sen rakenteeseen, toimijoihin ja käsitteisiin. Sanaston laatimiseen ovat osallistuneet puolustusministeriön…

Finlands försvar på en timme

Finlands försvar på en timme

Iivonen, Jyrki

0,00€

Häftet Finlands försvar på en timme är ett informationspaket om det finska försvaret, dess uppbyggnad, aktörer och begrepp. Häftet har gjorts med ett ledigt grepp, det går snabbt att läsa och ta till sig det. I utarbetandet av ordlistan i…

Turun Linna tunnissa

Turun Linna tunnissa

Lipasti, Roope

0,00€

Avaimia Turun linnan arvoituksiin Turun linna on meille ja tuleville sukupolville konkreettinen muistutus siitä, miten vanha kaupunki Turku on. Jo yli 700 vuoden ajan turkulaiset ja kaupunkiin saapuvat matkaajat ovat saaneet ihailla korkeuksiin kohoavaa…

Åbo Slott på en timme

Åbo Slott på en timme

Lipasti, Roope

0,00€

Invigning av Åbo slotts mysterier Åbo slott är en konkret påminnelse om hur gammal staden Åbo är – både för oss och för kommande generationer. I över 700 år har åboborna och resenärer som kommit till staden fått beundra Åbo slott som…