Login

Search "Biologi"

Timonen, Sari - Sienten biologia: Toinen, uudistettu laitos, ebook

Sienten biologia: Toinen, uudistettu laitos

Timonen, Sari

29,00€

Sienten biologia selvittää perusasiat sienten monimuotoisuudesta, aineenvaihdunnasta, genetiikasta, toimintatavoista, ympäristövaikutuksista ja käytöstä ihmisen hyödyksi. Se on ensimmäinen suomenkielinen yleisteos sienten maailmasta, ja kirjoittajina ovat

Sintonen, Matti - Biologian filosofian näkökulmia, ebook

Biologian filosofian näkökulmia

Sintonen, Matti

21,00€

Koska kaikkia sen filosofisia puolia on mahdotonta käsitellä yhden niteen sisällä, olen valinnut artikkelit sen mukaan, kuinka hyvin ne havainnollistavat filosofian kannalta kiintoisaa biologista käsitteen- ja teorianmuodostusta sekä argumentaatiota. Suuri osa

Irni, Sari - Muokattu elämä, ebook

Muokattu elämä

Irni, Sari

30,00€

Elämän ja sen osa-alueiden muokkaaminen teknologian keinoin on herättänyt sekä innostusta että huolta yhteiskunnan tulevaisuudesta. Ihmisen geeniperimän kartoitus, hedelmöityshoidot, ruoantuotannon teknologiat ja ylikansallinen lääketeollisuus…

Alessandra, Viola - Loistavat kasvit, ebook

Loistavat kasvit

Alessandra, Viola

20,50€

Tässä hämmästyttävässä teoksessa italialainen kasvineurobiologi Stefano Mancuso osoittaa, että kasvit ovat älykkäitä ja tietoisia ympäristöstään, eivätkä lopulta eroa ihmisistä tai muista eläimistä niin paljon kuin niiden äänettömän ja liikkumattoman