Login

Search "sql server asp"

Ronne, Erik - ASP- Active server pages - Avancerad Pocket, ebook

ASP- Active server pages - Avancerad Pocket

Ronne, Erik

20,40€

ASP, Active Server Pages är en nyutvecklad teknologi som gör att du kan skapa dynamiska webbsidor. Med den här boken får du på ett enkelt och konkret sätt lära dig vad ASP är för något och vad du kan

Evjen, Bill - Professional ASP.NET 4 in C# and VB, ebook

Professional ASP.NET 4 in C# and VB

Evjen, Bill

59,50€

NET, Active Server Pages 2.0/3.0, or JavaServer Pages. If you understand the basics of Web programming, you should not have much trouble following along with this book's content.
If you are brand new to ASP.NET, be sure to check out Beginning ASP.NET 4: In C# and

Moes, Geoff - Beginning MySQL, ebook

Beginning MySQL

Moes, Geoff

43,20€

Provides programmers with a complete foundation in MySQL, the multi-user, multi-threaded SQL database server that easily stores, updates, and accesses information Offers detailed instructions for MySQL installation and configuration on either Windows