Login

Roivainen, Irene

Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat

Roivainen, Irene - Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat, ebook

28,60€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789949730094

Hyvinvointipolitiikassa on kasvanut kiinnostus yhteisöllisiin ratkaisuihin ja verkostoihin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Parhaimmillaan yhteisöt tuottavat hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa. Toisaalta tiivis yhteisö voi myös rajata ulkopuolelleen ja edesauttaa sosiaalista syrjäytymistä. Sosiaalityön keskeisenä tehtävänä on vaikuttaa kansalaisten elinolosuhteisiin paikallisella tasolla, tukea heidän osallisuuttaan erilaisissa arjen verkostoissa ja vahvistaa heidän kokemustaan täysivaltaisesta kansalaisuudesta. Yksilöiden, perheiden ja ryhmien hyvinvointia sekä selviytymistä edistettäessä käytetään hyväksi yhteisöjen suomia mahdollisuuksia.

Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat -teoksessa tarkastellaan yhteisösosiaalityön taustoja, nykyjäsennyksiä ja toimintakenttiä. Yhteisösosiaalityö paikannetaan tässä teoksessa toiminnallisesti erilaisille rajapinnoille kasvatuksesta hoivaan ja taiteeseen, ekologiaa unohtamatta. Suomalaisen yhteisösosiaalityön ympärille on muodostunut akateeminen tutkijayhteisö, jonka työn tuotoksista tämän kirjan lukijat pääsevät osallisiksi. Teoksessa on useita kirjoittajia, joiden tekstit perustuvat heidän omiin tutkimusalueisiinsa.

Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat soveltuu sosiaalityön, sosiaalitieteiden ja sosiaalialan oppikirjaksi eri koulutustasoilla. Se on myös erinomainen perusteos yhteisöjen merkityksestä kaikille hyvinvointialoilla toimiville ja sitä tutkiville.

Keywords: Sosiaalitieteet, yhteisökasvatus, yhteiskuntapolitiikka, sosiaalityö

Editor
 
Publisher
United Press
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Page amount
196 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789949730094

Similar titles