Login

Ryynänen, Aimo

Uusi kunta

Ryynänen, Aimo - Uusi kunta, ebook

55,85€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789949730056

Kuntien tehtävien merkittävä siirtyminen maakuntatasolle
yhdistettynä kuntien taloudellisten voimavarojen
kaventumiseen tuo mukanaan niin mahdollisuuksia
kuin uhkia. Onko edessä paikallisuuden uusi vahvistuminen
vai lähipäätösvallan kuihtuminen? Karkaako
asioihin vaikuttamismahdollisuus yhä etäämmäksi
kansalaiselta, tuoden mukanaan välinpitämättömyyden
lähiyhteisön asioista huolehtimiseen? Ja onko
tästä seurauksena paluu vahvaan virkamiesvaltaan,
lähidemokratian surkastuminen? Vaihtoehdot ovat
todelliset. Sitä, miten "uusi kunta" pitäisi luoda ja
ottaa haltuun tarkastellaan teoksessa.

Teos nojaa vankkaan tutkimukseen, kansainvälisten
esimerkkien ja käytännön perustaan. Se soveltuu niin
viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöiden tausta-aineistoksi.

Keywords: Kunnallishallinto, kunta, hallinto, politiikka, johtaminen

Author(s)
Publisher
United Press
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Page amount
299 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789949730056

Similar titles