Login

Fletcher, Jack M.

Oppimisvaikeudet

Fletcher, Jack M. - Oppimisvaikeudet, ebook

19,10€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789949730001

Oppimisvaikeuksiin liittyvät kysymykset ovat tänä päivänä näkyvästi esillä ja niihin liittyviin kysymyksiin osataan ja halutaan avoimesti löytää vastauksia. Yksilötasolla oppimisvaikeuksista kärsivän asema oppimistapahtumassa tai koulunkäynnissä – sekä samalla sopivan elämänuran löytämisessä – voi parantua huomattavasti, kun ongelmatilanteita osataan hallita. Yhteisön tasolla yhteiskunnassa taas voidaan nähdä suurta hyötyä siitä, että yksilö löytää itselleen sopivan paikan koulutuksen, ammatin ja myöhemmän työuran osalta.

Tässä Oppimisvaikeudet -teoksessa yhdistellään tieteellisen tutkimuksen, käytännön ja menetelmien eri osa-alueita alkaen oppimisvaikeuksien tunnistamisesta, arvioinnista ja määrittämisestä. Teoksessa aihealuetta käsitellään monipuolisesti ja taustalla on vankka tieteellinen tutkimustieto viimeisen 30 vuoden ajalta. Tämä tieteellinen viitekehys käsittää aikamme arvostetuimpien tutkijoiden tutkimustuloksia ja havaintoja aihealueesta.

Vaikka teos nimensä mukaisesti keskittyy oppimisvaikeuksien problematiikkaan, palvelee se opetusmenetelmien arvottamisen ja kehittämisen osalta myös kaikkea muutakin oppimistulosten parantamiseen tähtäävää toimintaa. Edelleen laajana, asiantuntevana ja kattavana tietoteoksena se antaa vastauksia kaikkien niiden kysymyksiin, joiden elämää tai työtä oppimisvaikeudet sivuavat.

Keywords: Oppimisvaikeudet, kasvatus, psykologia, terapia, koulutus, oppiminen

Author(s)
 
 
 
Publisher
United Press
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Page amount
404 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789949730001

Similar titles