Login

Cai, Qiliang

Infectious Agents Associated Cancers: Epidemiology and Molecular Biology

Cai, Qiliang - Infectious Agents Associated Cancers: Epidemiology and Molecular Biology, ebook

204,60€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811057656
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Overview of Infectious Causes of Human Cancers
Qiliang Cai, Zhenghong Yuan

2. Hepatitis B Virus-Associated Hepatocellular Carcinoma
Youhua Xie

3. Human Papillomavirus-Related Cancers
Yanyun Li, Congjian Xu

4. Merkel Cell Polyomavirus: A New DNA Virus Associated with Human Cancer
Margo MacDonald, Jianxin You

5. Current Progress in EBV-Associated B-Cell Lymphomas
Yonggang Pei, Alexandria E. Lewis, Erle S. Robertson

6. EBV Infection and Glucose Metabolism in Nasopharyngeal Carcinoma
Jun Zhang, Lin Jia, Chi Man Tsang, Sai Wah Tsao

7. Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus: Epidemiology and Molecular Biology
Shasha Li, Lei Bai, Jiazhen Dong, Rui Sun, Ke Lan

8. Hepatitis C Virus-Associated Cancers
Zhigang Yi, Zhenghong Yuan

9. Human T-Cell Leukemia Virus Type 1 Infection and Adult T-Cell Leukemia
Chi-Ping Chan, Kin-Hang Kok, Dong-Yan Jin

10. Malignancies in HIV-Infected and AIDS Patients
Yongjia Ji, Hongzhou Lu

11. Bacterial Infection and Associated Cancers
Caixia Zhu, Yuyan Wang, Cankun Cai, Qiliang Cai

12. Parasite-Associated Cancers (Blood Flukes/Liver Flukes)
Meng Feng, Xunjia Cheng

13. Prion Protein Family Contributes to Tumorigenesis via Multiple Pathways
Xiaowen Yang, Zhijun Cheng, Lihua Zhang, Guiru Wu, Run Shi, Zhenxing Gao, Chaoyang Li

14. Murine Gammaherpesvirus 68: A Small Animal Model for Gammaherpesvirus-Associated Diseases
Sihan Dong, J. Craig Forrest, Xiaozhen Liang

15. Infection of KSHV and Interaction with HIV: The Bad Romance
Jie Qin, Chun Lu

16. Interplay Between Microenvironmental Abnormalities and Infectious Agents in Tumorigenesis
Qing Zhu, Feng Gu, Caixia Zhu, Yuyan Wang, Fang Wei, Qiliang Cai

Keywords: Biomedicine, Cancer Research, Medical Microbiology, Virology, Parasitology

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Series
Advances in Experimental Medicine and Biology
Page amount
12 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811057656
Printed ISBN
978-981-10-5764-9

Similar titles