Login

Nurmi, Tuomas

Jumala kanssamme: profeetat keskellämme

Nurmi, Tuomas - Jumala kanssamme: profeetat keskellämme, ebook

10,00€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789528077558

Jumala kanssamme - profeetat keskellämme käsittelee monipuolisesti kristinuskon profeettoja nykyajassa, Uuden liiton kontekstissa.

Uuden liiton profeetat ovat ihmisiä, jotka Jumala on erityisesti kutsunut ja lähettänyt lisäämään omiensa hengellistä elämää - vilpitöntä suuntautumista Jumalaan ja sen toteuttamista käytännön teoissa. Heille on leimallista Jumalan läheinen tunteminen, ja tuon tuntemisen syventäminen myös ympärillään.

Kirja jakautuu kolmeen osaan, jotka rakentavat argumenttia edellisten päälle. Ne kuitenkin on suunnattu hieman eri kohdeyleisöille: kaikille kristinuskosta kiinnostuneille, profeetan kutsussa eläville tai sellaisessa eläviä tunteville, ja hengellisille johtajille, jotka miettivät, miten näiden ihmisten kanssa tulisi toimia. Tarkastelu on yleisluontoista, ja keskittyy ilmiöön - profeettoja ei nimetä.

Ensimmäisessä osassa avataan kristinuskoa hengellisestä näkökulmasta: Mitä on käytännön usko, kristillinen hengellisyys ja hengellinen kasvu, mikä on Jumalan valtakunta, ja miten Jumalan läsnäolo tässä maailmassa on nivoutunut profeetallisuuteen.

Toisessa osassa pohditaan Uuden liiton ajan profeettaa henkilönä. Tarkastelussa ovat mitä "profeetta" tarkoittaa, mitä profeetat tekevät ja miten Uuden liiton ajan profeetta eroaa esimerkiksi profetoivasta kristitystä tai Vanhan testamentin profeetoista; miten profeetaksi päätyy, mistä profeetan tunnistaa ja mistä ei tunnista, sekä erityisesti, miten meidän tulisi suhtautua profeettoihin.

Kirjan kolmas osa keskittyy profeetan seurakuntavirkaan, niin suhteessa toisiin seurakuntavirkoihin (paimenet, opettajat, evankelistat ja apostolit) kuin käytännön tehtäviinkiin erilaisissa organisaatioissa.

Kirjan tarkoitus on lisätä ymmärrystä profeetoista kristinuskon hengellisellä kentällä niin profeettojen itsensä osalta, kuin niiden joukossa, jotka ovat tekemisissä heidän kanssaan.

Keywords: kristinusko, profeetat, seurakuntavirat, Jumalan valtakunta

Author(s)
Publisher
Books on Demand
Publication year
2020
Language
fi
Edition
1
Page amount
292 pages
Category
Religions
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789528077558
Printed ISBN
9789528023005

Similar titles