Login

Suonsivu, Kaija

Avauksia työikäisten masennukseen

Suonsivu, Kaija - Avauksia työikäisten masennukseen, ebook

13,00€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789528029397

Masennus on Suomessa merkittävä kansanterveysongelma, jonka esiintyvyys on yleistä ja koskee kaikkia ikäryhmiä. Se on yksi keskeisistä painopistealueista sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon työssä.

Tässä Kaija Suonsivun kirjoittamassa kirjassa tarkastellaan työssä käyvien masennusta eri näkökulmista. Tutkimukset antavat uusia näkemyksiä ja tietoja masennuksesta. Tietous elää ja laajenee koko ajan. Kirjan alussa tarkastellaan lääketieteellisesti diagnosoitua masennusta yleisyyden, tunnistamisen, oireiden ja syiden näkökulmista. Kirjassa pohditaan myös masennusta kokemuksellisena ilmiönä. Lisäksi käsitellään masennuksen ehkäisyä, hoitomuotoja ja kuntoutusta. Kirja soveltuu jokaiselle masennuksen ongelmista kiinnostuneille, asiantuntijoille ja masennuksen parissa työskenteleville. Teos soveltuu myös terveydenhuollon korkeakouluihin oppikirjaksi.

Keywords: Masennuksen tunnistaminen, Masennuksen hoito ja ennaltaehkäisy, Kokemuksellinen masennus, Masennuksen johtaminen, Työyhteisön tukitoimet

Author(s)
Publisher
Books on Demand
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Page amount
180 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789528029397
Printed ISBN
9789528004608

Similar titles