Login

Marttala, Lauri

Komppanian talvisota: kittiläläiset Kainuun suurtaisteluissa

Marttala, Lauri - Komppanian talvisota: kittiläläiset Kainuun suurtaisteluissa, ebook

12,00€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789528028932

Suomalaisessa historiankirjoituksessa talvisotaa on perinteisesti tutkittu yksittäisinä taisteluina ja kenraalien näkökulmasta koko taistelualuetta silmällä pitäen. Komppanian talvisota - kittiläläiset Kainuun suurtaisteluissa on tietokirja, jossa talvisodan kuuluisia tapahtumia ja taisteluita lähestytään uudesta ja laajalti jo elävän muistin unohtamasta näkökulmasta. Kainuun rintamalla käytyä sotaa tutkitaan tavallisten lappilaisten rivimiesten arjen ja toiminnan kautta. Eversti Hjalmar Siilasvuon johtamiin joukkoihin Suomussalmella, Raatteentiellä ja Kuhmossa kuulunut kittiläläinen kiväärikomppania (7. K. / JR 27) avaa kattavan kuvauksen rintamamiesten kokemuksiin koko sodan kaaresta. Heille kuuluisat taistelut eivät olleet yksittäisiä ja irrallisia tapahtumia, vaan toistensa jatkumo, joista muodostui yksi yhtenäinen ja alati muuttuva käsitys sodasta. Kittiläläisille ja muille lappilaisille sotiminen koko talvisodan suurimmat tappiot kärsineessä suomalaisrykmentissä sekä ainoalla loppuun asti voitokkaalla rintamalla antoi vahvan ja erityisen katsannon sotaan, joka erosi monin osin valtakunnan yleisistä ja virallisen luonteen saaneista kokemuksista
Teoksessa seurataan kittiläläisten komppaniaa syksyn ylimääräisten kertausharjoitusten kutsunnoista lähtien aina alkukesässä suoritettuun kotiutukseen asti. Teoksen päälähteinä on käytetty sodanaikaisia dokumentteja ja arkistolähteitä, joista mainittakoon sotapäiväkirjat, sotapäiväkirjojen liitteet, palveluskantakortit ja siviiliviranomaisten arkistokokoelmat. Myös veteraanien omia kirjallisia tuotoksia ja haastatteluja on tutkittu kirjaa varten laajasti. Tekstiä selkiyttämään ja värittämään on teokseen liitetty niin ikään laaja valikoima aikakaudelta peräisin olevia valokuvia ja karttoja.

Keywords: arjen historia, kokemushistoria, mikrohistoria, Suomussalmi, Lappi

Author(s)
Publisher
Books on Demand
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Page amount
300 pages
Category
History
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789528028932
Printed ISBN
9789528002826

Similar titles